facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner1.png

Rabat za baner

Jeżeli posiadasz stronę internetową możesz zyskać ekstra 5% rabatu na programy i usługi firmy Ramzes!

 

Wystarczy zamieścić baner reklamowy firmy AURA Technologies Sp. z o.o.na stronie internetowej, aby uzyskać dodatkową zniżkę.
Aby przystąpić do naszej akcji, należy przesłać do nas formularz zgłoszeniowy. Po jego otrzymaniu dostarczymy Państwu kod, który należy wkleić na stronę w celu uruchomienia baneru. Rabat będzie udzielany na produkty i usługi przez cały okres publikowania baneru na Państwa stronie.

 

 

Regulamin promocji:

 1. Organizatorem akcji 'Rabat za BANER' jest AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej: AuraTech) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fasolowej 31A.
 2. Uczestnikami akcji 'Rabat za BANER' mogą być tylko firmy użytkujące od co najmniej 3 miesięcy co najmniej jeden program z oferty firmy AuraTech (dalej: Klient) oraz posiadający firmową stronę internetową.
 3. Akcja 'Rabat za BANER' (dalej: akcja) trwa od 01.09.2008 do odwołania.
 4. Klient, zainteresowany udziałem w akcji będzie zobowiązany dokonać uprzedniej rejestracji wypełniając formularz zgłoszeniowy.
 5. Osobą wypełniająca formularz może być tylko osoba uprawniona do reprezentowania Klienta i/lub odpowiadająca za stronę internetową Klienta.
 6. W czasie trwania akcji, Klient za umieszczenie na swojej stronie internetowej baneru AuraTech będzie miał prawo do dodatkowych 5% rabatu na produkty i usługi z oferty AuraTech.
  Zniżka obejmuje:
  • szkolenia z obsługi programu Aplikacji Ramzes/Ramzes-OnLine, SaldeoSMART oraz enova365
  • usługi serwisowe i zakup Pakietów Porad Serwisowych
  • nabycie licencji i upgrade'ów Aplikacji Ramzes
  • opłatę abonamentową za Ramzes-OnLine (w części licencyjnej)
 7. Otrzymany rabat będzie sumowany z innymi, do których Klient też może mieć prawo z tytułu innych przywilejów, w czasie trwania akcji.
 8. Rabat naliczany jest od dnia umieszczenia przez Klienta baneru na stronie do dnia kiedy baner ze strony zostanie usunięty. Z chwilą usunięcia baneru Klient traci prawo do dalszego korzystania z rabatu opisanego w pkt. 6.
 9. W przypadku skorzystania ze zniżki 5% Klient jest zobowiązany publikować baner na swojej stronie internetowej co najmniej przez 12 miesięcy licząc od dnia uzyskania zniżki. W przypadku usunięcia baneru przed upływem roku, Klient zobowiązany jest zwrócić wartość uzyskanej zniżki.
 10. Wszelkie zapytania dotyczące akcji mogą być kierowane na adres mailowy: handel@auratech.pl.
 11. AuraTech zastrzega sobie prawo do samodzielnego monitorowania banerów na stronie Klienta.
 12. Klient po usunięciu baneru ze strony zobowiązany jest do poinformowania w ciągu 2 dni AuraTech o zaistniałym fakcie, na adres mailowy z pkt 9.
 13. Z chwilą zarejestrowania przez AuraTech braku baneru na stronie, AuraTech poinformuje niezwłocznie Klienta, na wskazany adres mailowy, o cofnięciu rabatu.
 14. AuraTech zastrzega sobie prawo do zmiany treści banerów.
 15. Wszelkie informacje na temat akcji będą wysyłane na adres mailowy wskazany w drodze rejestracji przez Klienta.
 16. Reklamacje związane z akcją mogą być kierowane do AuraTech wyłącznie w formie pisemnej (mail, list, fax) najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia akcji.
 17. W przypadku reklamacji przesłanej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 18. Złożone przez Klienta reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 19. Decyzja AuraTech co do reklamacji jest ostateczna.
 20. O terminie zakończenia akcji Klient otrzyma informację na 30 dni przed jej zakończeniem na adres mailowy wskazany przy rejestracji.
 21. Z chwilą zakończenia akcji Klient traci prawo do 5% rabatu.
 22. Przystępując do akcji Klient akceptuje zapisy regulaminu.
 23. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie AuraTech oraz w serwisie internetowym pod adresem www.ramzes.pl.poleć stronę drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
  NAPISZ NAM CZEGO SZUKASZ.
  SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ
  W PRZECIĄGU 2 DNI ROBOCZYCH.
* Imię i nazwisko lub nazwa firmy:
* Adres e-mail:
* Nr telefonu:
* Treść zapytania:
loading
Dziękujemy!

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą
w ciągu 2 dni roboczych.

Zespół firmy AURA Technologies Sp. z o.o.
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x