facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner4.png

Regulamin

Regulamin porad i usług serwisowych z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu AURA Technologies Sp. z o.o

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady kontaktu klientów AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej wymiennie: AuraTech) z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu w zakresie porad dotyczących pierwszej instalacji systemu oraz porad związanych z użytkowaniem - poruszaniem się po programach, trybów pracy, wstępnej konfiguracji, aktywacji, rejestracji, modyfikacji, aktualizacji i operacji zawartych w instrukcjach (Pakiety Porad). Przez kontakt rozumiemy: kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem okna czatu na stronie www bądź pomocy on-line w Aplikacji Ramzes.

   

 2. W ramach Pakietów Porad mogą być realizowane niektóre usługi serwisowe, jednak ich rozliczenie następuje w drodze godzinowej. Oznacza to, że każda rozpoczęta godzina usługi serwisowej skutkuje zdjęciem z Pakietów 60 min. Do powyższych usług zaliczamy m.in.: zdalną modyfikację programu do wersji aktualnej, rejestrację programu, usunięcie nieprawidłowo wprowadzonych danych, konfigurację programu.

   

 3. W skład Pakietów Porad nie wchodzą usługi serwisowe z zakresu wdrożeń, prac programistycznych, dodania nowych funkcjonalności programów oraz konsultacji technicznych z zakresu napraw baz danych i plików, importu danych poza aplikacje i innych funkcjonalności nieopisanych w instrukcjach. Usługi te są odpłatne i są wyceniane wg zakresu na podstawie cennika usług serwisowych (zamieszczonego tutaj).

   

 4. Na wszystkie indywidualne usługi serwisowe, w tym płatne i bezpłatne, wykraczające poza zakres pakietów porad oraz prace programistyczne, AURA Technologies Sp. z o.o. udziela dwutygodniowej gwarancji (14 dni), w ramach której Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag i reklamacji do zakresu realizowanych prac, za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego.
 5. Zgłaszanie uwag po okresie gwarancyjnym traktowane jest jako nowe zgłoszenie podlegające standardowym procedurom nowej usługi serwisowej.  Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.  W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.  W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej, uznaje się że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą Klienta.  AuraTech zapewnia że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca. 

   

 6. Usługi serwisowe wykonywane bezpośrednio na bazach danych, otrzymanych od Klienta, wykonywane są z zachowaniem wszelkich zasad biezpieczeństwa danych. Dla potrzeb prawidłowej realizacji usługi oraz dla potrzeb ewentualnych reklamacji w okresie gwarancji, AURA Technologies Sp. z o.o. ma prawo przechowywać otrzymane bazy maksymalnie jeden miesiąc licząc od dnia wykonania usługi. Wykonanie tych usług reguluje UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której podpisanie warunkuje wykonywanie zleconych przez Klienta prac.  
 7.  

 8. AURA Technologies Sp. z o.o. oferuje dwa rodzaje Pakietów: Darmowe Pakiety Porad (limitowane czasoraz Płatne Pakiety Porad (bezterminowe) zgodnie z Zasadami Pakietów Porad. Klient może nabyć pakiety porad wg cennika.
  Zamówienia należy składać korzystając z internetowego formularza zamówienia. Ważność dokupionych pakietów jest bezterminowa z uwzględnieniem pkt. 15.

   

 9. W sytuacji posiadania przez Klienta zarówno Darmowego jak i Płatnego Pakietu Porad w pierwszej kolejności rozliczane są Darmowe Pakiety, a dopiero po ich wyczerpaniu Płatne Pakiety Porad. Tylko na wyraźną, pisemną prośbę Klienta wykonana usługa może być rozliczona inaczej, wg wskazań Klienta, pod warunkiem że faktyczny czas poświęcony na usługę zostanie skutecznie rozliczony.

   

 10. Klienci posiadający Pakiety Porad (darmowe i/lub płatne) kontaktują się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu korzystając z:

   

 11. Klienci nieposiadający żadnych Pakietów Porad, kontaktują się Działem Wsparcia Technicznego i Serwisem w dni powszednie korzystając wyłącznie z infolinii 0703 502 520 (koszt połączenia 3,69 zł brutto za 1 min).

    

 12. Tylko Klienci posiadający Pakiety Porad mogą kontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu drogą e-mailową, w celu usprawnienia identyfikacji, zobowiązani są do podawania pełnym danych firmy (NIP, nazwa, adres) poprzez internetowy formularz zgłoszenia. Zgłoszone ta drogą zapytania będą rozliczane zgodnie z zapisami w pkt.  7.

   

 13. Klienci posiadający programy w nieaktualnych wersjach zobowiązani są do ich bieżącej aktualizacji, w przeciwnym razie wszelka obsługa w zakresie serwisu będzie odpłatna, wg cennika usług serwisowych po cenach usługi ekspresowej.

   

 14. Pełne porady udzielane są do programów nie starszych, niż w wersji poprzedzającej wersje aktualną.

   

 15. AURA Technologies Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jakość udzielanych porad była jak najwyższa, a rozliczenia Pakietów Porad następowały zgodnie z regulaminem i w sposób adekwatny do udzielonej pomocy. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących świadczenia usługi, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje w formie pisemnej należy przesyłać za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez AURA Technologies Sp. z o.o.
 16. Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.  W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.  W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej uznaje się, że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą Klienta.  AuraTech zapewnia, że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca. 

   

 17. AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach firma będzie informować na swoich stronach internetowych.

 Zobacz także
Ramzes-OnLine
Czy wiesz, że ...

poleć stronę drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x