facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner4.png

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

"SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU"
Relacja z wykładu dr Katarzyny Iwińskiej z dn. 17.03.2012

Grażyna Sroczyńska, prezes zarządu, Ramzes Sp. z o.o.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility)

Co to jest CSR? Kilka spotykanych definicji.

 • koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
 • koncepcja, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się podejmować starania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska (Komisja Europejska);
 • zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania i przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę jakości życia pracowników wraz z ich rodzinami, jak również lokalnych społeczności i społeczeństwa jako całości (World Business Council for Sustainable Developmnet)
 • podejście do zarządzania oraz odpowiedź na kwestie społeczne, środowiskowe, ekonomiczne w szerszym ujęciu oraz etyczne, a także na oczekiwania interesariuszy w tych kwestiach w stopniu, w jaki biznes może na nie reagować (UNDP, 2008);

  Co to jest CSR?  Dlaczego CSR  jest ważny?

   

 • Rosnące oczekiwania społeczne wobec firm;
 • Oczekiwania pracowników. Mimo wysokiego poziomu bezrobocia coraz trudniej jest pozyskać utrzymać najlepszych pracowników, a doskonalenie procedur kształtowania relacji międzyludzkich w oparciu o zasady odpowiedzialności – przejawiające się np. w sprawiedliwym systemie ocen pracowniczych, czy jasnych kryteriach awansu wewnętrznego – w istotny sposób wzmacnia system motywacji pracowniczych;
 • Wzrost zaufania inwestorów do społecznej odpowiedzialności. Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na wyniki finansowe firm, ale także na ich praktyki względem pracowników, otoczenia społecznego i środowiska naturalnego;
 • Aktywność dziennikarzy wymusza przejrzystość w działalności gospodarczej i lepszy dostęp do informacji.
 • Zwiększająca się aktywność społeczna – przynajmniej w niektórych obszarach – i – profesjonalizacja organizacji pozarządowych. Coraz częściej organizacje pozarządowe potrafią być odpowiedzialnym i wymagającym partnerem dla biznesu;
 • Ewolucja związków pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi – budowanie partnerstwa;
 • Rozwój ruchu alterglobalistycznego; Spadek zaufania do wielkich firm transnarodowych podejrzewanych o stosowanie nieuczciwych praktyk biznesowych oraz nieprzestrzeganie międzynarodowych standardów dotyczących miedzy innymi praw człowieka, norm ekologicznych – szczególnie w państwach rozwijających się – wymusza "dobre zachowanie".Globalizacja gospodarki i wzrost konkurencji na rynkach światowych - zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność dobrze się "sprzedają".


  Przyczyny konfliktów środowiskowych
 • Istotne błędy w projekcie inwestycji, lekceważące zasady ochrony środowiska
 • Metoda „cichych kwitów”
 • Lekceważenie społeczeństwa
 • Niedocenienie determinacji strony społecznej
 • Przecenienie roli władz lokalnych
 • Nieznajomość lokalnych układów i gry interesów

 


Metodą na przeciwdziałanie konfliktom są konsultacje, które dzieli się na dwa typy:

 

 

Konsultacje podejmującego decyzje Konsultacje inwestor
formalna procedura zakres działań zależy od inwestora
wynika z przepisów prawa wynikają z "dobrej woli" inwestora, ale coraz częściej z konieczności
jeden z dalszych etapów procesu inwestycyjnego trwa 21 dni prowadzone na każdym etapie realizacji inwestycji
konsultowanie w celu podjęcia formalnej decyzji dostarczanie kompleksowej informacji z wyprzedzeniem
  konsultowanie w celu wyboru optymalnych rozwiązań (dopóki wszystkie opcje są otwarte)Zainteresowane strony (ang. stakeholders)
BENEFICJENCI – skorzystają z przedsięwzięcia infrastrukturalnego (ogół mieszkańców miasta i okolic, którzy będą mieli tani i efektywny system zagospodarowania odpadów, którego elementem jest zakład termicznej utylizacji).
POSZKODOWANI – uznają, że ich interes jest zagrożony w wyniku realizacji przedsięwzięcia (np. mieszkańcy dzielnicy, w której zlokalizuje się zakład termicznej utylizacji). Zwykle większość z nich będzie również należeć do beneficjentów.
INTERWENIENCI – zdecydują się na udział w konsultacjach, w programie uczestnictwa i ew. w proteście. Niektórzy z nich nie należą do poszkodowanych.
 UCZESTNICY PROCESU KOMUNIKACJI WOKÓŁ INWESTYCJI
 ETAPY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

EDUKOWANIE

Przekazywanie wiedzy niezwiązanej bezpośrednio z planowaną inwestycją, dotyczącej np. postępu techniki, rozwiązań powszechnych w innych krajach, poziomu wiedzy
INFORMOWANIE
Jednokierunkowy przepływ informacji o planowanej inwestycji od inwestora do zainteresowanych grup społecznych
KONSULTACJE
Dwukierunkowy przepływ informacji: inwestor - opinia publiczna
UCZESTNICTWO
Inwestor i opinia publiczna osiągają porozumienie w interesujących kwestiach


PIRAMIDA KOMUNIKACJI
 
 

Piramida komunikacjiZASADY PRAWIDŁOWO PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1)    Zaangażowanie wszystkich interesariuszy 

 • Indywidualnych obywateli
 • Nieformalne grupy
 • Organizacje pozarządowe
 • Inne zainteresowane w danej sprawie strony

2)    Prowadzenie procesu według ustalonych z góry i niezmiennych reguł
3)    Jednakowe traktowanie wszystkich partnerów procesu konsultacji

ELEMENTY PROGRAMU W PROCESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Elementy programuRamzes-OnLine
Czy wiesz, że ...

poleć stronę drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x