facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner2.png
Na skróty
Czy wiesz, że ...
Sprawdź ofertę
Czytelnia

SaldeoSMART - regulamin świadczenia usług serwisowych

 

Regulamin porad i usług serwisowych z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu Ramzes Sp. z o.o. dla produktów z serii SaldeoSMART

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady kontaktu użytkowników produktów, zakupiony w Ramzes Sp. z o.o., z serii SaldeoSMART (w tym wersja onLine i lokalna oraz Ramzes-SaldeoSMART), z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu w zakresie porad związanych z użytkowaniem - poruszaniem się po programach, trybów pracy, konfiguracji, aktywacji, rejestracji, modyfikacji, aktualizacji i operacji zawartych w instrukcjach (Pakiety Porad). Przez kontakt rozumiemy: kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem okna czatu na stronie www.

   

 2. W skład Pakietów Porad nie wchodzą usługi serwisowe z zakresu wdrożeń, prac programistycznych, dodania nowych funkcjonalności programów oraz konsultacji technicznych z zakresu napraw baz danych i plików, eksportu danych poza aplikacje i innych funkcjonalności nieopisanych w instrukcjach. Usługi te są odpłatne i są wyceniane wg zakresu na podstawie cennika usług serwisowych (zamieszczonego tutaj).

   

 3. Na wszystkie indywidualne usługi serwisowe, w tym płatne i bezpłatne, wykraczające poza zakres pakietów porad, Ramzes udziela dwutygodniowej gwarancji, w ramach której Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag i reklamacji do zakresu realizowanych prac, na adres serwis@ramzes.pl
 4. Zgłaszanie uwag po okresie gwarancyjnym traktowane jest jako nowe zgłoszenie podlegające standardowym procedurom nowej usługi serwisowej. 

   

 5. Usługi serwisowe wykonywane bezpośrednio na bazach danych, otrzymanych od Klienta, wykonywane są z zachowaniem wszelkich zasad biezpieczeństwa danych. Dla potrzeb prawidłowej realizacji usługi oraz dla potrzeb ewentualnych reklamacji w okresie gwarancji, Ramzes ma prawo przechowywać otrzymane bazy maksymalnie jeden miesiąc licząc od dnia wykonania usługi. Wykonanie tych usług reguluje pisemna UMOWA WYKONANIA USŁUG SERWISOWYCH NA BAZACH DANYCH. 
 6.  

 7. Przechowywanie baz danych Klienta dłużej niż jeden miesiąc reguluje pisemna UMOWA ARCHIWIZACJI DANYCH. 
 8.  

 9. Ramzes oferuje użytkownikom SaldeoSMART oraz Ramzes-SaldeoSMART dwa rodzaje Pakietów: DARMOWE i PŁATNE. Szczegóły Tutaj.
 10.  

 11. Klienci, którzy zakupili w Ramzes Sp. z o.o. SaldeoSMART i/lub Ramzes-SaldeoSMART otrzymują, do każdego z tym produktów oddzielnie, Bezpłatny Pakiet Porad (30 minut), ważny od daty zakupy do końca roku następującego po roku zakupu, pod warunkiem posiadania aktywnego konta w SaldeoSMART.
  Niewykorzystane Darmowe Pakiety Porad lub ich części przepadają z dniem 31.12 następującym po roku zakupu.

   

 12. Z chwilą wyczerpania sie Darmowych Pakietów Porad lub upływu daty ich ważności Klienci korzystają z dostąpu do wsparcia techniczengo za pośrednictwem infolinii lub poprzez komercyjne, Minutowe Pakiety Porad (PŁATNE), które ważne są bezterminowo (z uwzględnieniem pkt.13) oraz rozliczane minutowo. Zamówienia należy składać korzystając z internetowego formularza zamówienia.

   

 13. W sytuacji posiadania przez Klienta zarówno Darmowego jak i Minutowego Pakietu Porad w pierwszej kolejności rozliczane są Darmowe Pakiety, a dopiero po ich wyczerpaniu Minutowe Pakiety Porad. Tylko na wyraźną, pisemną prośbę Klienta wykonana usługa może być rozliczona inaczej, wg wskazań Klienta, pod warunkiem że faktyczny czas poświęcony na usługę zostanie skutecznie rozliczony.

   

 14. Klienci posiadający Pakiety Porad (darmowe i/lub minutowe) kontaktują się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu korzystając z:
  • 22 460 5 470 - w dni powszednie w godz. 8.00-17.00
  • Czat na żywo - dostpęny na stronie internetowej - w dni powszednie w godz. 8.00-17.00
  • 0697 394 566 - w soboty w godz. 10.00-14.00
  • poczty elektronicznej: serwis@ramzes.pl

  UWAGA! Zakres pomocy udzielany w soboty zależy od specjalizacji dyżurującego technika. Z uwagi na brak dostępu konsultanta do sieci firmowej, firma Ramzes zastrzega, iż będzie udzielana ogólna pomoc, niewymagająca technicznej ingerencji w program.

   

 15. Klienci nieposiadający żadnych Pakietów Porad, kontaktują się Działem Wsparcia Technicznego i Serwisem w dni powszednie korzystając zwyłącznie z infolinii 0703 502 520 (koszt połączenia 3,69 zł brutto za 1 min).
  W dni powszednie w godzinach 16.00-17.00 dział wsparcia technicznego pełni dyżur telefoniczny, podczas którego udziela informacji ogólnych, dotyczących programów z oferty Ramzes, co może skutkować nieotrzymaniem przez Klienta szczegółowych informacji dotyczących konkretnego programu.

    

 16. Tylko Klienci posiadający aktywne Pakiety Porad mogą kontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu drogą e-mailową a w celu usprawnienia identyfikacji, zobowiązani są do podawania pełnym danych firmy (NIP, nazwa, adres). Zgłoszone tą drogą zapytania będą rozliczane zgodnie z zapisami w pkt.  9.

   

 17. Klienci posiadający programy w nieaktualnych wersjach zobowiązani są do ich bieżącej aktualizacji, w przeciwnym razie wszelka obsługa w zakresie serwisu będzie odpłatna, wg cennika usług serwisowych po cenach usługi ekspresowej.

   

 18. Pełne porady udzielane są do programów w aktualnie obowiązujących wersjach.

   

 19. Ramzes dokłada wszelkich starań, aby jakość udzielanych porad była jak najwyższa, a rozliczenia Pakietów Porad następowały zgodnie z regulaminem i w sposób adekwatny do udzielonej pomocy. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących świadczenia usługi, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje w formie pisemnej należy przesyłać faksem (22 465 1 465) bądź mailem (serwis-opinie@ramzes.pl) maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez Ramzes. Ramzes zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia i poinformować klienta o swoim stanowisku w formie pisemnej, faksem bądź mailem (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na reklamacji).

   

 20. Ramzes Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach firma będzie informować na swoich stronach internetowych.

 

 

 

 

 
poleć stronę drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x