facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/banner2.jpg

Pomoc

W celu uzyskania połączenia zdalnego, pobierz i uruchom poniższy plik:

 

 

 

 

Pamiętaj, że masz także do dyspozycji naszą bazę wiedzy, zawierającą najczęściej zadawane pytania:


FILTRUJ PYTANIA
Szukaj w pytaniu:
Szukaj w odpowiedzi:
Słowo kluczowe:
     

Kliknij na nazwę programu poniżej, aby zapoznać się z odpowiedziami do pytań użytkowników aplikacji Ramzes:

ADMINISTRATOR

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak ustalić numer wersji Aplikacji Ramzes?

www.ramzes.pl/video/video4.wmv


Numer wersji jest widoczny: a) po uruchomieniu Aplikacji Ramzes. b) w folderze programu AP Ramzes znajduje się plik zmiany.txt (na początku jest numer wersji) RR.WW.VV gdzie: RR - rok w którym udostępniono modyfikację


Czy jest nowsza wersja Aplikacji Ramzes?

Po udostępnieniu nowej wersji programu a) dział handlowy wysyła informację na zarejestrowane adresy e-mail Klientów. b) Po uruchomieniu Aplikacji w firmie z aktywną funkcją modyfikacje on-line wyświetla się stosowna informacja. c) Na stronie www.ramzes.pl/index.php zawsze jest ostatnie wersja modyfikacji.


Jak utworzyć archiwum i wysłać do Serwisu?

UWAGA! Opcje tworzenia i wysyłania archiwum dostępne są wyłącznie Administratorowi (należy się na niego zalogować uruchamiając Aplikację) i wykonuje się je z panelu Administrator. Aby wysłać bazę/archiwum danych do działu technicznego należy skorzystać z funkcji „Kontakt z serwisem” dostępnej w menu Narzędzia -> Kontakt z serwisem. Po jej uruchomieniu ukaże się nam formatka, w ...

więcej

Jak odtworzyć archiwum firmy?

Odtwarzanie archiwum: Należy przekopiować (dwa) pliki: FIRMA_X_DATE_RRRRmmDD.zip FIRMA_X_SYS_RRRRmmDD.zip (gdzie: X-numer firmy RRRR-Rok mm-miesiac DD-Dzień) do podfolderu kopie folderu p...

więcej

Jak przenieść Aplikację Ramzes na inny komputer?

Na „dotychczasowym PC” należy utworzyć archiwum:
Po wejściu do programu jako Administrator (użytkownik) należy użyć funkcji: (Ramzes Administrator> menu: Narzedzia –archiwum – tworzenie archiwum) (dwa pliki: FIRMA_X_DATE_RRRRmmDD.zip FIRMA_X_SYS_RRRRmmDD.zip &...

więcej

Jakie nr rachunku bankowego mozna wprowadzić w programie Ramzes Administrator ?

Ramzes-Administrator pozwala na: a. wprowadzenie nr rachunku bankowego udziałowca b. wprowadzenie nr rachunku bankowego firmy c. wprowadzenie dodatkowego nr rachunku bankowego firmy


Jakie uprawnienia w programie Ramzes-Administrator są zarezerwowane jedynie dla Użytkownika Administrator ?

. W programie Ramzes-Administrator jedynie Użytkownik Administrator może:
a. odtwarzać archiwum b. aktywować programy c. autoryzować dostęp użytkowników do programu


Kto moze aktywowac program księgowy?

Aktywowanie programu księgowego w programie Ramzes-Administrator dostępne jest jedynie dla Administratora


Gdzie wprowadzić NIP firmy

NIP należy wprowadzić wybierając Menu programu | Ustawienia Parametry firmy .


Jak wprowadzić nr konta bankowego?

Po wybraniu opcji Dodaj bank... z kartoteki należy wybrać pożądany bank. W praktyce sprowadza się to do wyboru numeru kierunkowego (rozliczeniowego) banku. Następnie należy wpisać nr rachunku. Numery rachunków wprowadzane w Aplikacji Ramzes nie wymagają podawania cyfr kontrolnych. Są one w razie potrzeby wyliczane przez program. IBAN jest międzynarodowym sta...

więcej

Licencja zostala przepisana na nową firmę. Jak wprowadzić tę zmianę?

Opcje systemu - rejestracja programu / Narzędzia -> parametry firmy


Panel Administratora - zakładka "Opcje systemu" - "Parametry firmy" oraz w danym programie zakładka "Opcje systemu" - "Rejestracja" wpisujemy nowo otrzymane kody


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak zrobić archiwum i przenieść go na płytkę?

Archiwum tworzone jest w panelu Administrator. W tym celu należy się zalogować do programu na prawach administratora, następnie otworzyć menu "Narzędzia / Archiwum" , gdzie możemy uruchomić funkcję tworzenia archiwum lub wysłania archiwum mailem. Pierwsza opcja, czyli tworzenie archiwum, powoduje, że program zapisuje wszystkie dane w formie dwóch plików "FIRMA_X...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak zainstalować Biblioteki Ramzes ?

Jeśli konfiguracja zabezpieczeń komputera nie pozwala na automatyczną aktualizację Bibliotek Ramzes, to należy: 1. Uruchomić: Panel sterowania Dodaj Usuń programy (WinXP) albo Programy i funkcje 2. odinstalować Biblioteka Ramzes oraz Biblioteka Ramzes 4, jeśli istnieją, 3. &nb...

więcej

Instalacja Aplikacji Ramzes na wirtualnych systemach operacyjnych

Nie zalecamy instalacji Aplikacji Ramzes na wirtualnych maszynach Mogą występować: niestabilność pracy Aplikacji, problemy z dostępem do plików baz danych, duże opóźnienia w wyświetlaniu danych. Sugerowanym rozwiązaniem jest podpięcie zewnętrznego dysku i instalacja Aplikacji Ramzes na fizycznym dysku.


Uruchamianie programu z parametrem 'KONWERSJA'


Jak odksięgować wcześniejszy miesiąc?

W celu uzyskania informacji na ten temat, należy skontaktować się z serwisem: 22 460 5 470.


Jak uruchomić program zdalnej pomocy?

W celu uzyskania połączenia zdalnego należy pobrać i uruchomić program ze strony: www.ramzes.pl/pomoc Alternatywnie można użyć pliku zlokalizowanego w folderze Aplikacji Ramzes: C:/AP Ramzes/winp-sys/sys/pomoc/AuraTech_pomoc.exe Uruchomienie programu jest także możliwe w programie Ramzes Administrator w menu Narzędzia - zdalna pomoc. Po uruchomien...

więcej

Instalacja AR - .Net Framework Windows 10.pdf

AMORTYZACJA

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak utworzyć archiwum i wysłać do Serwisu?

UWAGA! Opcje tworzenia i wysyłania archiwum dostępne są wyłącznie Administratorowi (należy się na niego zalogować uruchamiając Aplikację) i wykonuje się je z panelu Administrator. Aby wysłać bazę/archiwum danych do działu technicznego należy skorzystać z funkcji „Kontakt z serwisem” dostępnej w menu Narzędzia -> Kontakt z serwisem. Po jej uruchomieniu ukaże się nam formatka, w ...

więcej

W jaki sposób przenieść dane z dosowej wersji amortyzacji do Amortyzacji w Aplikacji Ramzes?

Jeśli bazy danej firmy są puste, to przy każdym rozpoczęciu pracy z programem, przed wyświetleniem głównego okna programu, proponowany jest import danych z wersji programów dla DOS-a (Ramzes). Program umożliwia import danych z programu Amortyzacja – DOS w wersji 14. Po uruchomieniu programu, w momencie gdy kartoteka środków trwałych jest pusta program daje możliwo...

więcej

W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


AMORTYZACJA mini

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

W jaki sposób przenieść dane z dosowej wersji amortyzacji do Amortyzacji w Aplikacji Ramzes?

Jeśli bazy danej firmy są puste, to przy każdym rozpoczęciu pracy z programem, przed wyświetleniem głównego okna programu, proponowany jest import danych z wersji programów dla DOS-a (Ramzes). Program umożliwia import danych z programu Amortyzacja – DOS w wersji 14. Po uruchomieniu programu, w momencie gdy kartoteka środków trwałych jest pusta program daje możliwo...

więcej

W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


AR-INTEGRATOR

Jak zarejestrować AR-Integrator (zakup i e-Modyfikację)

Rejestracji dodatkowego modułu AR-Integrator - po jego zakupie - dokonuje się w panelu "Administrator", w menu Administrator -> Aktywacja programu. Po najechaniu kursorem na pozycję AR-Integrator i wyborze "Aktywuj program" pojawi się formatka, w którą należy wprowadzić kody rejestracyjne: Po zakupie ...

więcej

e-DOKUMENTY

Lokalizacja biblioteki kryptograficznej

Możliwe jest również użycie własnej biblioteki kryptograficznej Najczęściej jest to lokalizacja: {C:} Program Files > CryptoTech > CryptoCard > CCPkiP11.dll albo {C:} WINDOWS > system32 > CCPkiP11.dll Zapewnia, to że nie nastąpi konflikt pomiedzy biblioteką dostarczaną przez Ramzes Sp. z o.o. a biblioteką, która była dost...

więcej

Dla Certum: {C:} Windows > system32 > cryptoCertum3PKCS.dll


Jaki format podpisu należy wybrać wysyłając e-Deklarację ?

Wysyłając e-Deklaracje należy wybrać format XadES. Od wersji 16.55.09 niezależnie od zaznaczenia wysyłka jest w formacie XadES.


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do Administratora i wybrać menu Aktywacja Programów (wybieramy z listy e-Dokumenty) -> Aktywuj program. Najszybszym ...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Brak przycisków [Weryfikacja] i [Formularz]

Pojawienie się tych przycisków jest uzależnione od tego czy na komputerze (stanowisku) jest zainstalowana Biblioteka 'Ramzes 4'. Aplikacja usiłuje ją zainsalować/zmodyfikować podczas uruchamiania Aplikacji.Jeśli uprawnienie na komputerze na to nie pozwalają, to można te Biblioteki usunąć (odinstalować)I zainstalować ręcznie. Odpowiednie instalatory znajdują się w folderze programu: :/AP Ramzes/win...

więcej

Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak zainstalować Biblioteki Ramzes ?

Jeśli konfiguracja zabezpieczeń komputera nie pozwala na automatyczną aktualizację Bibliotek Ramzes, to należy: 1. Uruchomić: Panel sterowania Dodaj Usuń programy (WinXP) albo Programy i funkcje 2. odinstalować Biblioteka Ramzes oraz Biblioteka Ramzes 4, jeśli istnieją, 3. &nb...

więcej

PIT-B poz.9 - Miejsce prowadzenia działalności ?

Miejsce prowadzenia działalności należy wprowadzić odpowiednio w poz.67 na PIT-5 albo w poz.46 w PIT-5L za ostatni okres (mc/kw). Po zapisaniu PIT-5/5L należy PIT-B przeliczyć ponownie. Zapisany dotychczas PIT-B należy usunąć (użyć przycisku nad wyjściem na zakładce A – tzw. 'niszczzarka') Po ponownym sporządzeniu PIT-B należy ewentualnie uzupełnić na PIT-B poz.7 - rodz...

więcej

KSIĘGI HANDLOWE

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak zerejestrować dokument z 75% kosztem uzyskania przychodów?

Zobacz działanie funkcji na załączonym filmie.

więcej

Przejdź do dokumentu w formacie pdf


Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Jak otworzyć nowy rok w programach księgowych?

Zapraszamy do zapoznania się z krótką instukcją obsługi. Zobacz dokument pdf.


Jak wprowadzić fakturę wystawioną do paragonu (FP) do Ksiąg Handlowych, tak, aby nie została uwzględniona w przychodzie?

Na wstępie zaznaczmy, że sposób księgowania winien wynikać z potrzeb firmy. Dokument z oznaczeniem FP winien być wprowadzony w AR jako dokument (oznaczenie może być własne nawet FP) na dokumencie typu faktura (albo RK) z dekretem na koncie VAT (może być dodatkowe np. 229 lub inne wolne).
[np. z jakimś kontem przeciwstawnym (tzw. technicznym np. 777).]
[Może ...

więcej

Dlaczego na wydruku zestawień JPK widać kwotę niezgodną z deklaracją?

Nie jest to błąd systemu; taka sytuacja ma miejsce, kiedy w JPK_VAT ujęte są faktury z oznaczeniem FP. Wyjaśnienie: Druk z wartościami w polach P_ W ramach generowania pliku JPK z deklaracją jest dostępny druk prezentujący wartości w polach P_, czyli wartości dotyczące deklaracji wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7M albo JPK_V7K.
Dane podatnika są ustalan...

więcej

Jak utworzyć archiwum i wysłać do Serwisu?

UWAGA! Opcje tworzenia i wysyłania archiwum dostępne są wyłącznie Administratorowi (należy się na niego zalogować uruchamiając Aplikację) i wykonuje się je z panelu Administrator. Aby wysłać bazę/archiwum danych do działu technicznego należy skorzystać z funkcji „Kontakt z serwisem” dostępnej w menu Narzędzia -> Kontakt z serwisem. Po jej uruchomieniu ukaże się nam formatka, w ...

więcej

Jakrejestrować obrót złomem w rejestrach vat w programach ksiegowych?

Należy utworzyć dodatkowe rejestry VAT: dla sprzedaży: typ: SPRZEDAŻ rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca dla zakupu: typ: ZAKUP rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Należy tez określic sposób rozliczenia vat naleznego i naliczonego


Lokalizacja biblioteki kryptograficznej

Możliwe jest również użycie własnej biblioteki kryptograficznej Najczęściej jest to lokalizacja: {C:} Program Files > CryptoTech > CryptoCard > CCPkiP11.dll albo {C:} WINDOWS > system32 > CCPkiP11.dll Zapewnia, to że nie nastąpi konflikt pomiedzy biblioteką dostarczaną przez Ramzes Sp. z o.o. a biblioteką, która była dost...

więcej

Dla Certum: {C:} Windows > system32 > cryptoCertum3PKCS.dll


Jaki format podpisu należy wybrać wysyłając e-Deklarację ?

Wysyłając e-Deklaracje należy wybrać format XadES. Od wersji 16.55.09 niezależnie od zaznaczenia wysyłka jest w formacie XadES.


W nowej firmie wybrano pusty plan kont, jak dodać domyślny palan kont

Nie ma możliwości na tym poziomie dodania domyślnego planu kont, proszę porozumieć się z działem serwisu w celu rozwiązania tego problemu.


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

Co należy zrobić by w informacji VAT UE usługa wpisała się w pozycję E a nie C

Należy wybierać (zdefiniować) rejestr WŚU (Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług) a nie WDT (W.Dostawa Towaru).


Jak wystawić notę korygującą ?

W >Menu programu>Ewidencja VAT> dostępny jest >rejestr zakupu>. Tam >Opcje>nota korygująca> umożliwia sporządzenie i wydrukowanie (przez nabywcę) noty korygującej. Treść noty korygującej nie jest przechowywana przez program. Funkcja ma na celu jedynie umożliwić jej sporządzenie i wydrukowanie.


Jak dokonywać importu danych z innego programu. Gdzie znajduje się opis struktur dla importu danych z systemu sprzedażowego innej firmy?

W sprawie opisu struktury plików dla importu z innych programów prosimy o przesłanie zapytania na adres serwis@ramzes.pl . W odpowiedzi otrzymają Państwo opis struktury danych oraz fragment instrukcji jak przeprowadzić import a następnie pobranie dokumentów do Księgi.


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak zdefiniować księgowanie listy płac?

Pracę rozpoczynamy w programie Księgi Handlowe w menu 'Kartoteki', po jego uprzednim aktywowaniu i tworzymy w nich plan kont.Następnie w systemie Ramzes Płace w menu 'Ustawienia -> 10. Wzory księgowań', Współpraca z programiem Księgi Handlowe 'Wybierz'. W efekcie pojawi tabela do wprowadzenia wzorów księgowania, wybieramy dziennik do którego mają trafiać dane oraz typ dokum...

więcej

Nie można w programie Ramzes zmodyfikować planu kont. Opcja dodaj konta jest niedostępna

proszę sprawdzić czy Administrator nadał Użytkownikowi uprawnienie do edycji planu kont.


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? automatyczne wyliczanie 50% VAT od artykułów motoryzacyjnych?

W Kartotece rejestrów VAT można dodać kolejny rejestr i dla nigo ustalić, że dla dokumentów wprowadzonych do tego rejestru na rejestrze VAT i w deklaracji bedzie wykazywane 50% kwoty VAT. Możliwe jest też ustalenie czy ma być pokazywane 100% wartości Netto oraz, czy nieodliczony VAT ma powiekszać kwotę tot. kosztu.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


W jaki sposób przenieść dane z aplikacji Księgi Handlowe Classic do Ksiegi Handlowe Ramzes?

Opis przeniesienia danych z systemu Classic do Ramzes KH znajdą Państwo TUTAJ >>> Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami video dostępnymi...

więcej

PIT-B poz.9 - Miejsce prowadzenia działalności ?

Miejsce prowadzenia działalności należy wprowadzić odpowiednio w poz.67 na PIT-5 albo w poz.46 w PIT-5L za ostatni okres (mc/kw). Po zapisaniu PIT-5/5L należy PIT-B przeliczyć ponownie. Zapisany dotychczas PIT-B należy usunąć (użyć przycisku nad wyjściem na zakładce A – tzw. 'niszczzarka') Po ponownym sporządzeniu PIT-B należy ewentualnie uzupełnić na PIT-B poz.7 - rodz...

więcej

Gdzie jest załącznik PIT/UZ ?

PIT/UZ dostepny jest z poziomu zeznania PIT-36 i PIT-36L. Należy w poz.313 zeznania PIT-36 albo poz.136 zeznania PIT-37 wpisać ilość załączników. Po wpisaniu (np. '1') nad polem dostępny jest przycik z nazwą załącznika (PIT/UZ) co pozwala na otwarcie okna z załącznkiem.


Jak odksięgować wcześniejszy miesiąc?

W celu uzyskania informacji na ten temat, należy skontaktować się z serwisem: 22 460 5 470.


Jak zaimportować wyciągi w formacie MT-940 do Ksiąg Handlowych?

Prezentację funkcji automatycznego importu wyciągów bankowych w formacie MT-940 do Ksiąg Handlowych prezentujemy na załaczonym nagraniu.

więcej

Jak ustawić 15% stawkę CIT w Księgach Handlowych

Uruchomienie wprowadzonej w 2017 roku, 15% stawki w CIT-2, wymaga posiadania programu uprawniającego do pobierania modyfikacji co najmniej w roku 2017. W zarejestrowanym programie należy ustawić odpowiednią stawkę w "Ustawieniach firmy" na zakładce "Firma II".
*** Szczegóły poniżej: *** 1. Rejestracji programu dokonuje się w menu: "Opcje syste...

więcej

Mechanizm podzielonej płatności w Aplikacji Ramzes

Zobacz rozliczenie rozrachunku metodą podzielonej płatności oraz księgowanie faktury opłaconej tą metodą. Przejdź do dokumentu w formacie pdf.


Jak wygenerować e-Sprawozdanie finansowe z Aplikacji Ramzes?

Zobacz działanie funkcji na załączonym filmie.

więcej

Wysyłka pliku JPK_VAT wygenerowanego w Aplikacji Ramzes za pomocą systemu ministerstwa.

Plik JPK_VAT można wysłać bezpośrednio z Aplikacji Ramzes (do tego wymagane jest posiadanie modułu e-Dokumenty oraz podpisu elektronicznego) lub przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Prosimy pamiętać, że od 1 pażdziernika 2020 r. dotychczasowa aplikacja o nazwie Klient JPK 2.0 została zastąpiona aplikacją webową - Klient JPK_WEB. W razie zatem kłopo...

więcej

komunikat 'Warunkowa edycja dekretów pozycje dokumentów rozliczone'. Jak otworzyć?

komunikat "Warunkowa edycja dekretów pozycje dokumentów rozliczone" pojawia się w chwili rozpoczęcia edycji dokumentu zawierającego rozliczony dekret. Do czasu usunięcia rozrachunku bloki z rozliczonym dekretem nie mogą byc zmienione.


wzór na księgowanie kosztów leasingu z ograniczeniem powyżej 150 tys. zł - współczynnik w KH

Nalezy zastosować wzór jak przy KUP 75% i nKUP 25% ale z zamianą 75% na procent wyliczony dla danego pojazdu indywidualnie


KSIĘGI HANDLOWE Rejestrator

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jakrejestrować obrót złomem w rejestrach vat w programach ksiegowych?

Należy utworzyć dodatkowe rejestry VAT: dla sprzedaży: typ: SPRZEDAŻ rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca dla zakupu: typ: ZAKUP rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Należy tez określic sposób rozliczenia vat naleznego i naliczonego


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


automatyczne wyliczanie 50% VAT od artykułów motoryzacyjnych?

W Kartotece rejestrów VAT można dodać kolejny rejestr i dla nigo ustalić, że dla dokumentów wprowadzonych do tego rejestru na rejestrze VAT i w deklaracji bedzie wykazywane 50% kwoty VAT. Możliwe jest też ustalenie czy ma być pokazywane 100% wartości Netto oraz, czy nieodliczony VAT ma powiekszać kwotę tot. kosztu.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Mechanizm podzielonej płatności w Aplikacji Ramzes

Zobacz rozliczenie rozrachunku metodą podzielonej płatności oraz księgowanie faktury opłaconej tą metodą. Przejdź do dokumentu w formacie pdf.


MAGAZYN

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Czy można wystawić fakturę w języku angielskim?

Tak. Po wykupieniu specjalnej licencji, która m.in. daje możliwość wydrukowania faktury UE w j. angielskim, ponadto są w niej zawarte cenniki walutowe (możliwość przypisania cen towarów w obcej walucie) jak również możliwość sprzedaży kontrahentowi krajowemu towaru/usługi w walucie obcej z równoczesnym obliczenie wartości podatku vat w polskiej walucie.


Czy można modyfikować fakturę korygującą?

Nie. Dlatego należy zachować szczególną uwagę podczas zapisywania końcowego takiego dokumentu.


Jakie pola z kartoteki 'towary i usługi' drukowane są na fakturze Vat?

Nazwa artykułu. Nr. katalogowy. Opis wyrobu.


Które kartoteki można exportować do arkusza kalkulacyjnego (Excel)?

Stany magazynowe. Cenniki.


W jaki sposób zmodyfikować fakturę sprzedaży?

Wybieramy kolejno: Magazyn ⇒ Dokumenty magazynowe ⇒ Modyfikacja ⇒ Modyfikacja WZ Zaznaczamy daną fakturę ⇒ Wybierz W celu zmiany kontrahenta wybieramy: Opcje ⇒ Nagłówek Dalej postępujemy tak, jak przy zwykłej sprzedaży.


Jak poprawić fakturę zakupu?

W celu modyfikacji faktury zakupu, wybieramy kolejno: Magazyn ⇒ Dokumenty magazynowe ⇒ Modyfikacja ⇒ Modyfikacja PZ Zmiana kontrahenta: Opcje ⇒Nagłówek Dalej postępujemy tak, jak przy zwykłym wprowadzaniu zakupu.


Z jakimi czytnikami kodów kreskowych współpracuje program?

Ze wszystkimi rodzajami czytników tzw. klawiaturowych


Z jakimi drukarkami fiskalnymi współpracuje program?

Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posnet - THERMAL FV,(elektroniczna faktura) Posnet TEMO, Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, OPTIMUS IC VIVO, INNOVA Profit, INNOVA Market, Novitus VENTO


Czy można wydrukować dokument WZ w cenach zakupu?

Tak. Należy będąc w Administratorze, wybrać kolejno: Administrator ⇒ Autoryzacja dostępu uzytkowników⇒Konfiguracja⇒Zaznaczamy "Dodatkowy wydruk dokumentów WZ/ZO w cenach zakupu Po zaznaczeniu tej opcji i zapisaniu, będzie tworzony dodatkowy wydruk Wydania Zewnętrznego(WZ) w cenach zakupu


Jak zdjąć towar z magazynu bez konieczności wystawiania faktury sprzedaży(WZ)?

Do tego typu operacji służą dokumenty RW (Rozchód Wewnętrzny). Magazyn ⇒ Dokumenty magazynowe ⇒ (RW) rozchód wewnętrzny Podczas tworzenia RW podajemy jedynie ilość towaru do zdjęcia, który zostanie wydany w cenach zakupu.


Jak utworzyć archiwum i wysłać do Serwisu?

UWAGA! Opcje tworzenia i wysyłania archiwum dostępne są wyłącznie Administratorowi (należy się na niego zalogować uruchamiając Aplikację) i wykonuje się je z panelu Administrator. Aby wysłać bazę/archiwum danych do działu technicznego należy skorzystać z funkcji „Kontakt z serwisem” dostępnej w menu Narzędzia -> Kontakt z serwisem. Po jej uruchomieniu ukaże się nam formatka, w ...

więcej

Jak wyłączyć aktywowany przez pomyłkę moduł Magazyn (wykupiono Sprzedaż)?

Aplikacja informuje, że aktywacja magazynu wyłącza całkowicie program Sprzedaż. W takim przypadku tylko i wyłącznie może serwisant aktywować ponownie program Sprzedaż.


Jak zwiększyć ilość wpisywanych znaków w polu nazwa usługi na f-rze VAT? Świadczę wyłącznie usługi, które muszą być często opisywane ok. 100 znakami

Do tego służy opis, w którym bez problemu zmieścimy 100znaków, a nawet i więcej.


Jak ustawić kolejny numer faktury, tak aby narastały od zadanego numeru?

W tym celu należu ustawić ręczną numerację dokumentów i podać numer właściwy podczas wystawiania dokumentu. Po takiej operacji program zapamięta kolejność i przy następnym dokumencie sam zaproponuje kolejny numer. Wówczas można powrócić do ustawienia automatycznej numeracji.


witam, czy można wystawić w programie Ramzes Magazyn FV Pro Forma?

W programie Ramzes można wystawić FV Pro Formę. Należy mieć magazyn plus lub biznes, w którym będzie aktywna funkcja "zamówienia".


Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Czy mozna ustawić numerację faktur od dowolnego numeru np 156?

Aby ustawić numerację faktur od dowolnego numeru np. 156, należy:

 • uruchomić moduł Administrator będąc zalogowanym na prawach Administratora
 • wybrać menu "Administrator -> 3. aut...

  więcej

Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak zmienić miejsca po przecinku?

Aby przygotować program do obsługi sprzedaży / zakupu towarów w jednostakch podzielnych należy skonfigurować uprawnienia użytkownika Aplikacji poprzez uruchomienie formatki dostępnej w menu Administratora: "Administrator / Autoryzacja dostępu użytkowników". Następnie wskazujemy program, użytkownika i uruchamiamy klawisz „konfiguracja”. W otrzymanym ok...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Magazyn w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność 'przełączania się' pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy wystawiać fa...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


Magazyn Apteka

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Magazyn w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność 'przełączania się' pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy wystawiać fa...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


MAGAZYN biznes

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Jaki nr rachunku bankowego można wprowadzić programie Ramzes PKPIR ?

Nr rachunku bankowego kontrahenta.


Nr rachunku bankowego urzędu skarbowego


Nr rachunku bankowego udziałowca.


Aktywacji którego programu wymaga Produkcja?

AP Ramzes Magazyn. Bez aktywowanego Magazynu nie ma możliwości korzystania z modułu Produkcja.


Co to jest kompletacja?

Kompletacja jest to zbiór półproduktów składających się na gotowy wyrób.


Czy aby zrealizować zlecenie produkcyjne należy zapewnić stany magazynowe?

Tak. Do zrealizowania zlecenia produkcyjnego niezbędne są stany magazynowe danych półprodukótw, które są pobierane na magazyn Produkcja.


Które kartoteki są wspólne w modułach Produkcja i Magazyn?

Kontrahenci. Towary i usługi.


Czy tworząc zlecenie musimy mieć zabezpieczone stany magazynowe?

Nie. Zabezpieczenie stanów magazynowych jest potrzebne z momentem realizacji zlecenia a nie samego tworzenia.

więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Magazyn w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność 'przełączania się' pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy wystawiać fa...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


Magazyn Handel Złomem

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Magazyn w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność 'przełączania się' pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy wystawiać fa...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


Magazyn Handlowcy

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Magazyn w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność 'przełączania się' pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy wystawiać fa...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


MAGAZYN plus

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Magazyn w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność 'przełączania się' pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy wystawiać fa...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


PKPiR

Jak zerejestrować dokument z 75% kosztem uzyskania przychodów?

Przejdź do dokumentu w formacie pdf.


Zobacz działanie funkcji na załączonym filmie.

więcej

Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Jak otworzyć nowy rok w programach księgowych?

Zapraszamy do zapoznania się z krótką instukcją obsługi. Zobacz dokument pdf.


Dlaczego na wydruku zestawień JPK widać kwotę niezgodną z deklaracją?

Nie jest to błąd systemu; taka sytuacja ma miejsce, kiedy w JPK_VAT ujęte są faktury z oznaczeniem FP. Wyjaśnienie: Druk z wartościami w polach P_ W ramach generowania pliku JPK z deklaracją jest dostępny druk prezentujący wartości w polach P_, czyli wartości dotyczące deklaracji wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7M albo JPK_V7K.
Dane podatnika są ustalan...

więcej

Przelew do Urzędu Skarbowego dostępny jest jako:

Plik dla systemu homebanking


nadruk na gotowym formularzu


Wydruk na czystej kartce formatu A4; 2 blankiety na stronie.


Jakrejestrować obrót złomem w rejestrach vat w programach ksiegowych?

Należy utworzyć dodatkowe rejestry VAT: dla sprzedaży: typ: SPRZEDAŻ rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca dla zakupu: typ: ZAKUP rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Należy tez określic sposób rozliczenia vat naleznego i naliczonego


Lokalizacja biblioteki kryptograficznej

Możliwe jest również użycie własnej biblioteki kryptograficznej Najczęściej jest to lokalizacja: {C:} Program Files > CryptoTech > CryptoCard > CCPkiP11.dll albo {C:} WINDOWS > system32 > CCPkiP11.dll Zapewnia, to że nie nastąpi konflikt pomiedzy biblioteką dostarczaną przez Ramzes Sp. z o.o. a biblioteką, która była dost...

więcej

Dla Certum: {C:} Windows > system32 > cryptoCertum3PKCS.dll


Jaki format podpisu należy wybrać wysyłając e-Deklarację ?

Wysyłając e-Deklaracje należy wybrać format XadES. Od wersji 16.55.09 niezależnie od zaznaczenia wysyłka jest w formacie XadES.


domyślne daty na wprowadzanym dokumencie

Początkowo wszystkie daty są ustawiana na datę systemową w Aplikacji Ramzes. Zamiana dat zdarzenia gospodarczego na póżniejszą powoduje zmianę daty dokumentu oraz zmianę daty wpisu. Zmiana daty dokumenty na późniejszą powoduje zmianę daty wpisu Próba zmiany daty wpisu na wcześniejszą niż data dokumentu skutkuje komunikatem: „Data wpi...

więcej

JAK OTWORZYĆ NOWY ROK W KSIĄŻCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW?

Nowy rok w książce przychodów i rozchodów można otworzyć wybierając opcje systemu. Po wybraniu zakładki "opcje systemu" należy wybrać "obsługa okresów" i tam można otworzyć nowy rok. Aby móc otworzyć np. rok 2012, rok 2010 musi być zamknięty. Jednocześnie możemy mieć otwarte tylko dwa lata.


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

Co należy zrobić by w informacji VAT UE usługa wpisała się w pozycję E a nie C

Należy wybierać (zdefiniować) rejestr WŚU (Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług) a nie WDT (W.Dostawa Towaru).


Jak wystawić notę korygującą ?

W >Menu programu>Ewidencja VAT> dostępny jest >rejestr zakupu>. Tam >Opcje>nota korygująca> umożliwia sporządzenie i wydrukowanie (przez nabywcę) noty korygującej. Treść noty korygującej nie jest przechowywana przez program. Funkcja ma na celu jedynie umożliwić jej sporządzenie i wydrukowanie.


Jak dokonywać importu danych z innego programu. Gdzie znajduje się opis struktur dla importu danych z systemu sprzedażowego innej firmy?

W sprawie opisu struktury plików dla importu z innych programów prosimy o przesłanie zapytania na adres serwis@ramzes.pl . W odpowiedzi otrzymają Państwo opis struktury danych oraz fragment instrukcji jak przeprowadzić import a następnie pobranie dokumentów do Księgi.


Posiadam program RAMZES PKPiR ? Czy możliwe jest tu również wystawianie faktur i prowadzenie magazynu, czy muszę dodatkowo zakupić program RAMZES faktura i magazyn?

Program Ramzes-PKPiR pozwala m.in. na prowadzenie księgi oraz rozliczanie PIT i VAT. Nie służy do wystawiania faktur czy też prowadzenia magazynu. Do tego można wykorzystać program Ramzes-Magazyn. Jeśli mają być wystawiany faktury/rachunki, to wystarczający jest program Ramzes-Sprzedaż.


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

W jaki sposób można połączyć w programie Ramzes PKPiR przychody w deklaracji VAT-7 jeżeli podatnik ma działalność gospodarczą i działalność rolniczą?

Należy dodać nowy rejestr VAT do którego należy wprowadzić podsumowania z drugiej działalności.


Jak ewidencjonować faktury VAT marża?

Skrócona instrukcja rejstracji faktury VAT marża w programie Ramzes PKPiR znajduje się w załączeniu. Otwórz dokument pdf.


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? automatyczne wyliczanie 50% VAT od artykułów motoryzacyjnych?

W Kartotece rejestrów VAT można dodać kolejny rejestr i dla nigo ustalić, że dla dokumentów wprowadzonych do tego rejestru na rejestrze VAT i w deklaracji bedzie wykazywane 50% kwoty VAT. Możliwe jest też ustalenie czy ma być pokazywane 100% wartości Netto oraz, czy nieodliczony VAT ma powiekszać kwotę tot. kosztu.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


PIT-B poz.9 - Miejsce prowadzenia działalności ?

Miejsce prowadzenia działalności należy wprowadzić odpowiednio w poz.67 na PIT-5 albo w poz.46 w PIT-5L za ostatni okres (mc/kw). Po zapisaniu PIT-5/5L należy PIT-B przeliczyć ponownie. Zapisany dotychczas PIT-B należy usunąć (użyć przycisku nad wyjściem na zakładce A – tzw. 'niszczzarka') Po ponownym sporządzeniu PIT-B należy ewentualnie uzupełnić na PIT-B poz.7 - rodz...

więcej

Gdzie jest załącznik PIT/UZ ?

PIT/UZ dostepny jest z poziomu zeznania PIT-36 i PIT-36L. Należy w poz.313 zeznania PIT-36 albo poz.136 zeznania PIT-37 wpisać ilość załączników. Po wpisaniu (np. '1') nad polem dostępny jest przycik z nazwą załącznika (PIT/UZ) co pozwala na otwarcie okna z załącznkiem.


W jaki sposób przenieść zapisy z roku bieżącego na rok następny bez zamykania roku bieżącego ?

Głownym warunkiem jest otwarty (niezaksięgowany) Styczeń w nowym roku. W roku bierzącym należy wejść w obsługę okresów (F11) i skorzystac z funkcji "przenieś do X ( x-rok następny )"


Jak wprowadzić fakturę zakupu gdzie zdarzenie gospodarzcze następuje w Grudniu 2015., a okres rozliczenia VAT przypada na styczeń 2016 ?

Taką Fakturę należy wpisac w grudniu 2015, podając Styczeń 2016, jako miesiąc rozliczenia Vat. Następnie należy przenieść ten Vat do roku 2016 Głownym warunkiem jest otwarty (niezaksięgowany) Styczeń w nowym roku. W roku bierzącym należy wejść w obsługę okresów (F11) i skorzystac z funkcji "przenieś do X ( x-rok następny )"


jak można zmienić typ wprowadzonej do bufora faktury zakupu z korygującej na normalną

W tym celu należy wejść w edycje tego dokumentu (popraw) i zmienić wartośc pola "Rodzaj dokumentu" na Faktura Vat


kontrahent incydentalny - z jakiego miejsca i w jaki sposób podczas dekretowania /księgowania dokumentu mogę wprowadzić bądź teź przywołać kontrahenta incydentalnego?

Podczas dodawania bądź poprawy dokumentu, klikając w przycisk "(kontrahenci) >> " wybieramy kontrahenta albo z kartoteki - kontrahenci albo kontrahenci incydentalni.


nie mogę uzyskać nowego wzoru PKPiR , modyfikacja w 16.55.06

Z poziomu programu PKPiR klikamy na ikonkę Ustawienia, wybieramy zakładkę Firma III i zaznaczamy opcję: Księgawg (nowego) wzoru, zgodna z RMF z 31.03.2016 (Dz. U. 2016, poz.467)


Jak odksięgować wcześniejszy miesiąc?

W celu uzyskania informacji na ten temat, należy skontaktować się z serwisem: 22 460 5 470.


Mechanizm podzielonej płatności w Aplikacji Ramzes

Zobacz rozliczenie rozrachunku metodą podzielonej płatności oraz księgowanie faktury opłaconej tą metodą. Przejdź do dokumentu w formacie pdf.


Leasing samochodów - jak ewidencjonować?

Opis funkcji znajduje sie w oddzielnym dokumencie kliknij aby go otworzyć


Nie można przesłać odczytanych dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes PKPiR

Jeżeli dla integracji SaldeoSMART z AP Ramzes PKPiR nie pojawia się możliwosć wysyłki dokumentów do programu należy sprawdzić w zakładce Parametry>Ustawienia integracji kosztów czy opcja "Sprawdzanie poprawności wysyłanego dokumentu" nie jest zaznaczona na "Tak". Jeśli jest, zmieniamy opcję na "Nie" i zapisujemy.


Wysyłka pliku JPK_VAT wygenerowanego w Aplikacji Ramzes za pomocą systemu ministerstwa.

Plik JPK_VAT można wysłać bezpośrednio z Aplikacji Ramzes (do tego wymagane jest posiadanie modułu e-Dokumenty oraz podpisu elektronicznego) lub przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Prosimy pamiętać, że od 1 pażdziernika 2020 r. dotychczasowa aplikacja o nazwie Klient JPK 2.0 została zastąpiona aplikacją webową - Klient JPK_WEB. W razie zatem kłopo...

więcej

Czy w PKPIR można rozliczać usługi turystyczne w procedurze VAT marża? W jaki sposób wprowadzić do jpk VAT w programie PKPiR wartość podatku z remanentu likwidacyjnego?

Wartość VAT wynikającą z remanentu likwidacyjnego należy wprowadzić bezpośrednio do utworzonego w tym celu rejestru VAT. Rejestry VAT dodaje się wybierając z głównego menu Kartoteki, Rejestry VAT. W rejestrze należy zaznaczyć jako Typ "SPRZEDAŻY" i Rodzaj rejestru VAT "spis z natury". Po wpisaniu do rejestru dokumentu z wartością podatku VAT, zostanie ona wykazana w p...

więcej

Jak zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową za rok 2022?

Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu 2.0 możliwa jest wsteczna zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową po zakończeniu 2022 roku.
Aby dokonać takiej zmiany w Aplikacji Ramzes należy:

 • Założyć i uzupełnić na dzień 1 stycznia 20...

  więcej

PKPiR Rejestrator

Jakrejestrować obrót złomem w rejestrach vat w programach ksiegowych?

Należy utworzyć dodatkowe rejestry VAT: dla sprzedaży: typ: SPRZEDAŻ rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca dla zakupu: typ: ZAKUP rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Należy tez określic sposób rozliczenia vat naleznego i naliczonego


Jak ewidencjonować faktury VAT marża?

Skrócona instrukcja rejstracji faktury VAT marża w programie Ramzes PKPiR znajduje się w załączeniu. Otwórz dokument pdf.


Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

automatyczne wyliczanie 50% VAT od artykułów motoryzacyjnych?

W Kartotece rejestrów VAT można dodać kolejny rejestr i dla nigo ustalić, że dla dokumentów wprowadzonych do tego rejestru na rejestrze VAT i w deklaracji bedzie wykazywane 50% kwoty VAT. Możliwe jest też ustalenie czy ma być pokazywane 100% wartości Netto oraz, czy nieodliczony VAT ma powiekszać kwotę tot. kosztu.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Mechanizm podzielonej płatności w Aplikacji Ramzes

Zobacz rozliczenie rozrachunku metodą podzielonej płatności oraz księgowanie faktury opłaconej tą metodą. Przejdź do dokumentu w formacie pdf.


PŁACE

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Zmiany w systemie od 1 stycznia 2023 r. Wydruk zbiorczy rachunków do umów zleceń i o dzieło Jak utworzyć świadectwo pracy dla pracowników przejętych w trybie art. 231 § 1 k. p.? Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w Aplikacji Ramzes Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Aplikacji Ramzes Jak obsłużyć obniżenie i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym w listach płac podstawowych Jak wprowadzić do programu informację o zwolnienia od podatku dochodowego osobę przed 26 rokiem życia w roku 2019?

W kadrach dla osób, które złożą oświadczenie, że będą korzystały ze zwolnienia od podatku, należy w ich danych osobowych w zakładce „Inne” wprowadzić informację, od którego miesiąca. Zapisać. Skutkiem takiego działania będzie zaprzestanie naliczania podatku dochodowego dla osób zatrudnionych na umowie o pracę lub wykonujących umowy zleceni...

więcej

Listy dodatkowe dedykowane w systemie Ramzes Płace Jak utworzyć archiwum i wysłać do Serwisu?

UWAGA! Opcje tworzenia i wysyłania archiwum dostępne są wyłącznie Administratorowi (należy się na niego zalogować uruchamiając Aplikację) i wykonuje się je z panelu Administrator. Aby wysłać bazę/archiwum danych do działu technicznego należy skorzystać z funkcji „Kontakt z serwisem” dostępnej w menu Narzędzia -> Kontakt z serwisem. Po jej uruchomieniu ukaże się nam formatka, w ...

więcej

Jakie e-deklaracje możemy wysyłać do Ministerstwa Finansów z programu AP Ramzes Płace?

PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C


W jaki sposób drukujemy umowy o pracę z programu AP Ramzes Płace?

z menu Wydruki


Ile list podstawowych możemy utworzyć w programie AP Ramzes Płace?

dowolną ilość


Kiedy możemy poprawnie założyć podstawową listę płac w AP Ramzes Płace?

po dokonaniu wpisów w menu Ustawienia, aktualizacji informacji zawartych w menu Kadry, wypełnieniu opcji Nieobecności w menu Dane płacowe,


Jaką funkcję spełnia opcja Poprzednie dni choroby w menu Kadry, Spis osób (kartoteka osób), wybór osoby, zakładka Zatrudnienie w AP Ramzes Płace?

wpisaniu dni choroby w bieżącym roku dla nowoprzyjętych pracowników w celu prawidłowego wyliczenia dni zasiłku chorobowego


Czemu służy opcja zachowania historyczności danych w AP Ramzes Płace?

zapamiętania przez program, kiedy została wprowadzona dana zmiana


Czemu służy opcja Dochody w menu Dane płacowe, Nieobecności, Choroba w AP Ramzes Płace?

podejrzeniu danych z list wypłat przyjmowanych do podstawy wyliczania zasiłku chorobowego,


samodzielnego wpisania danych stanowiących podstawę do wyliczania zasiłku chorobowego dla pracowników, którzy nie mają wygenerowanych list wypłat z poprzednich miesięcy


Jak prawidłowo naliczyć ekwiwalent za urlop w AP Ramzes Płace?

założyć dodatkową listę płac, zaznaczyć jako ekwiwalent za urlop, rodzaj miesięczna;


Gdzie w AP Ramzes Płace wprowadzamy informację o zaniechaniu naliczania składek na FP i FGŚP dla konkretnego pracownika?

menu Kadry, kartoteka osób, zatrudnienie


na liście płac


Jakiego rodzaju listy dodatkowe zostały zdefiniowane bezpośrednio w składnikach płacowych?

ekwiwalent za ulop, wyrównanie, przychód z praw majątkowych, osób nieztrudnionych


W którym menu AP Ramzes Płace znajdują się zbiorówki podsumowujące wypłaty

listy


Skąd program AP Ramzes Płace pobiera dane o wymiarze etatu do wyliczenia ilości godzin urlopu wypoczynkowego w Nieobecnościach?

z umowy o pracę; z aneksu do umowy o pracę


W którym menu AP Ramzes Płace tworzymy dokumenty rejestracyjne

Deklaracje


Gdzie w AP Ramzes Płace określamy dla cudzoziemca ograniczony obowiązek podatkowy, który ma wpływ na prawidłowe tworzenie deklaracji PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R?

w danych kadrowych – różne


W jakich zestawieniach dostępnych w AP Ramzes Płace wykorzystywana jest struktura zakładu?

zbiorówki; informacje ZUS


Z jakimi programami księgowymi współpracuje AP Ramzes Płace?

AP Ramzes Księgi Handlowe; AP Ramzes KPiR


Jakie dane utracimy w AP Ramzes Płace po skasowaniu miesiąca ?

utworzone dla tego miesiąca listy płac


W którym menu AP Ramzes Płace rejestrujemy program?

opcje systemu


Gdzie w AP Ramzes Płace wprowadzamy informację o rozliczaniu się pracownika z rodziną w celu prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego w momencie osiągnięcia dochodu przekraczającego pierwszy próg podatkowy?

na podstawowej liście płac w parametrach pracownika


Jaki jest warunek konieczny utworzenia w AP Ramzes Płace świadectwa pracy?

wcześniejsze utworzenie umowy o pracę


Gdzie wprowadzamy dane o zmiennych składnikach wynagrodzenia przyjmowanych z poprzednich miesięcy do urlopu wypoczynkowego, w przypadku rozpoczęcia pracy w AP Ramzes Płace?

Urlop wypoczynkowy – Edycja – wpisz wartość jeśli uposażenie jest niepełne w okresie


W którym menu AP Ramzes Płace tworzymy ewidencję czasu pracy?

Różności


Dla kogo możemy dokonać wypłaty na liście dodatkowej przychód z praw majątkowych?

dla członków rodziny pracownika


Jak poprawnie wprowadzić dane do obliczeń dla nowego roku?

W przypadku list wynagrodzeń tworzonych dla miesiąca grudnia wypłacanych
w miesiącu styczniu roku następnego: Należy przed utworzeniem takiej listy zmienić datę systemową na dzień 20xx.01.01 wejść w menu Ustawienia pozycja Dane do obliczeń i wprowadzić wskaźniki właściwe dla nowego roku. Zapisać dane historycznie. Następnie wrócić do miesiąca grudnia roku bieżącego i z menu...

więcej

W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak zdefiniować księgowanie listy płac?

Pracę rozpoczynamy w programie Księgi Handlowe w menu 'Kartoteki', po jego uprzednim aktywowaniu i tworzymy w nich plan kont.Następnie w systemie Ramzes Płace w menu 'Ustawienia -> 10. Wzory księgowań', Współpraca z programiem Księgi Handlowe 'Wybierz'. W efekcie pojawi tabela do wprowadzenia wzorów księgowania, wybieramy dziennik do którego mają trafiać dane oraz typ dokum...

więcej

Jak w programie Płace wprowadzić wspólnika spółki komandytowej, który nie pobiera wynagrodzenia jednak dane są potrzebne do rozliczeń z ZUS (RZA) itp?

Należy wprowadzić wspólnika do menu Kadry z właściwym tytułem kodu ubezpieczenia; co miesiąc w menu Dane płacowe pozycja wspólnicy należy wybrać tę osobę i zapisać dane; następnie utworzyć zestaw dokumentów rozliczeniowych


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak cofnąć zwolnienie pracownika w Ramzes Płace?

To usługa serwisowa. Należy przesłać do serwisu archiwum z informacją o kogo chodzi; zaprzestać pracy w firmie o tym numerze do momentu otrzymania archiuwm do odtworzenia z pracownikiem przywróconym do pracy.


Jak wysłać PIT-11 do Ministerstwa Finansow?

Menu Deklaracje PIT-11 wybór osoby dla której chcemy wysłać PIT-11; jeżeli mamy aktywny moduł e-Dokumenty na górze po prawej stronie edytowanej deklaracji pojawi się biało - czerwona litera e; jej naciśnięcie powoduje utworzenie dokumenty do przesłania na bramkę ministerstwa; możemy go zweryfikować lub od razu wysłać; po wysłaniu pojawi się w menu Różności e-dekla...

więcej

Jakie standardowe formaty eksportu danych do systemów bankowych obsługuje program Ramzes Płace?

MultiCash, MultiCash Pro, ING Multicash PLI, Bresok, VideoTel, CitiDirect, CitiDirect2, NetBank, MiniBank, pekaoREADY, iBRE BRESOK, BPH BuisnessNet, System Mulliment


Modyfikacja skadnikow placowych Jak działa homebanking w Ramzes Płace

Opis funkcji zamieszczamy w pliku PDF (pobierz >>>) >>> oraz w instrukcji użytkownika.


Praca w okresie zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Jak wprowadzić na liście płac nowy składnik płacowy? Zmiana wzoru rachunków umów cywilnoprawnych od wersji 19.59.08

Zobacz cały opis w pliku z wyjaśnieniami w formacie pdf.


W jaki sposób do ewidencji czasu pracy wprowadzić informację, w jakich godzinach pracował pracownik każdego dnia? JAK WPROWADZIĆ ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Aneks do umowy o pracę wprowadzamy w menu Wydruki /1. dokumenty / 1. umowa o pracę.

Aneks musi być poprzedzony umową o pracę.

Aneksem możemy zmienić wymiar czasu pracy, stanowisko, wynagrodzenie, ustalić okres do którego obowiązują warunki szczególne (praca na zasiłku macierzyńskim, urlopi...

więcej

Jak naliczyć świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne? Automatyczna zmiana wynagrodzenia minimalnego Zmiany w Ramzes-Płace od 1 stycznia 2022 r. Jak działa Pakiet Mobilny w Ramzes-Płace?

PŁACE mini

Ramzes AGRO

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Ramzes BUDŻET

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


RAMZES IGD

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Ramzes-OnLine

Jak uruchomić Ramzes-OnLine na komputerze?

Dostęp do programu Aplikacja Ramzes-OnLine odbywa się poprzez (niewielki) plik typu "RDP'. Stanowi on gwarancję bezpiecznego, indywidualnego dostępu do naszych systemów. Pracę na programie Ramzes-OnLine oraz jego uruchomienie rozpoczyna się zawsze od uruchomienia tego pliku. Aby pobrać (lub otworzyć) plik zdalnego dostępu ("nazwa_pliku.rdp") wejdź na str...

więcej

Jak zmienić hasło do zdalnego dostępu?

Korzystając z programu Ramzes-OnLine konieczna jest zmiana hasła do zdalnego dostępu po zakupie programu oraz w trakcie jego użytkowania co 12 miesięcy. W tym celu należy wejść do Portalu Aplikacji Klienta dostępnego pod adresem https://pak.itmation.pl i zalogować się podając obecnie używanego hasła (lub otrzymanego po zakupie, jeżeli rozpoczynamy pracę na Ramzes-OnLine). Po zalo...

więcej

Jak importować fakturę wystawioną do paragonu (FP) z Saldeo do Ramzesa?

Jeżeli mamy dodany w Saldeo wymiar "Oznaczenia JPK" wystarczy podczas weryfikacji doumentu wybrać z jego listy kod "FP" i następnie zapisać weryfikowany dokument.


Raporty-OnLine

Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Rejestrator do PKPiR

domyślne daty na wprowadzanym dokumencie

Początkowo wszystkie daty są ustawiana na datę systemową w Aplikacji Ramzes. Zamiana dat zdarzenia gospodarczego na póżniejszą powoduje zmianę daty dokumentu oraz zmianę daty wpisu. Zmiana daty dokumenty na późniejszą powoduje zmianę daty wpisu Próba zmiany daty wpisu na wcześniejszą niż data dokumentu skutkuje komunikatem: „Data wpi...

więcej

Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Rejestrator do Ryczałtu

domyślne daty na wprowadzanym dokumencie

Początkowo wszystkie daty są ustawiana na datę systemową w Aplikacji Ramzes. Zamiana dat zdarzenia gospodarczego na póżniejszą powoduje zmianę daty dokumentu oraz zmianę daty wpisu. Zmiana daty dokumenty na późniejszą powoduje zmianę daty wpisu Próba zmiany daty wpisu na wcześniejszą niż data dokumentu skutkuje komunikatem: „Data wpi...

więcej

Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


RYCZAŁT

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Jak otworzyć nowy rok w programach księgowych?

Zapraszamy do zapoznania się z krótką instukcją obsługi. Zobacz dokument pdf.


Dlaczego na wydruku zestawień JPK widać kwotę niezgodną z deklaracją?

Nie jest to błąd systemu; taka sytuacja ma miejsce, kiedy w JPK_VAT ujęte są faktury z oznaczeniem FP. Wyjaśnienie: Druk z wartościami w polach P_ W ramach generowania pliku JPK z deklaracją jest dostępny druk prezentujący wartości w polach P_, czyli wartości dotyczące deklaracji wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7M albo JPK_V7K.
Dane podatnika są ustalan...

więcej

Jakrejestrować obrót złomem w rejestrach vat w programach ksiegowych?

Należy utworzyć dodatkowe rejestry VAT: dla sprzedaży: typ: SPRZEDAŻ rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca dla zakupu: typ: ZAKUP rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Należy tez określic sposób rozliczenia vat naleznego i naliczonego


Lokalizacja biblioteki kryptograficznej

Możliwe jest również użycie własnej biblioteki kryptograficznej Najczęściej jest to lokalizacja: {C:} Program Files > CryptoTech > CryptoCard > CCPkiP11.dll albo {C:} WINDOWS > system32 > CCPkiP11.dll Zapewnia, to że nie nastąpi konflikt pomiedzy biblioteką dostarczaną przez Ramzes Sp. z o.o. a biblioteką, która była dost...

więcej

Dla Certum: {C:} Windows > system32 > cryptoCertum3PKCS.dll


Jaki format podpisu należy wybrać wysyłając e-Deklarację ?

Wysyłając e-Deklaracje należy wybrać format XadES. Od wersji 16.55.09 niezależnie od zaznaczenia wysyłka jest w formacie XadES.


domyślne daty na wprowadzanym dokumencie

Początkowo wszystkie daty są ustawiana na datę systemową w Aplikacji Ramzes. Zamiana dat zdarzenia gospodarczego na póżniejszą powoduje zmianę daty dokumentu oraz zmianę daty wpisu. Zmiana daty dokumenty na późniejszą powoduje zmianę daty wpisu Próba zmiany daty wpisu na wcześniejszą niż data dokumentu skutkuje komunikatem: „Data wpi...

więcej

Co należy zrobić by w informacji VAT UE usługa wpisała się w pozycję E a nie C

Należy wybierać (zdefiniować) rejestr WŚU (Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług) a nie WDT (W.Dostawa Towaru).


Jak wystawić notę korygującą ?

W >Menu programu>Ewidencja VAT> dostępny jest >rejestr zakupu>. Tam >Opcje>nota korygująca> umożliwia sporządzenie i wydrukowanie (przez nabywcę) noty korygującej. Treść noty korygującej nie jest przechowywana przez program. Funkcja ma na celu jedynie umożliwić jej sporządzenie i wydrukowanie.


Jak dokonywać importu danych z innego programu. Gdzie znajduje się opis struktur dla importu danych z systemu sprzedażowego innej firmy?

W sprawie opisu struktury plików dla importu z innych programów prosimy o przesłanie zapytania na adres serwis@ramzes.pl . W odpowiedzi otrzymają Państwo opis struktury danych oraz fragment instrukcji jak przeprowadzić import a następnie pobranie dokumentów do Księgi.


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? automatyczne wyliczanie 50% VAT od artykułów motoryzacyjnych?

W Kartotece rejestrów VAT można dodać kolejny rejestr i dla nigo ustalić, że dla dokumentów wprowadzonych do tego rejestru na rejestrze VAT i w deklaracji bedzie wykazywane 50% kwoty VAT. Możliwe jest też ustalenie czy ma być pokazywane 100% wartości Netto oraz, czy nieodliczony VAT ma powiekszać kwotę tot. kosztu.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Gdzie jest załącznik PIT/UZ ?

PIT/UZ dostepny jest z poziomu zeznania PIT-36 i PIT-36L. Należy w poz.313 zeznania PIT-36 albo poz.136 zeznania PIT-37 wpisać ilość załączników. Po wpisaniu (np. '1') nad polem dostępny jest przycik z nazwą załącznika (PIT/UZ) co pozwala na otwarcie okna z załącznkiem.


Jak odksięgować wcześniejszy miesiąc?

W celu uzyskania informacji na ten temat, należy skontaktować się z serwisem: 22 460 5 470.


Mechanizm podzielonej płatności w Aplikacji Ramzes

Zobacz rozliczenie rozrachunku metodą podzielonej płatności oraz księgowanie faktury opłaconej tą metodą. Przejdź do dokumentu w formacie pdf.


Wysyłka pliku JPK_VAT wygenerowanego w Aplikacji Ramzes za pomocą systemu ministerstwa.

Plik JPK_VAT można wysłać bezpośrednio z Aplikacji Ramzes (do tego wymagane jest posiadanie modułu e-Dokumenty oraz podpisu elektronicznego) lub przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Prosimy pamiętać, że od 1 pażdziernika 2020 r. dotychczasowa aplikacja o nazwie Klient JPK 2.0 została zastąpiona aplikacją webową - Klient JPK_WEB. W razie zatem kłopo...

więcej

Jak zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową za rok 2022?

Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu 2.0 możliwa jest wsteczna zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową po zakończeniu 2022 roku.
Aby dokonać takiej zmiany w Aplikacji Ramzes należy:

 • Założyć i uzupełnić na dzień 1 stycznia 20...

  więcej

RYCZAŁT Rejestrator

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jakrejestrować obrót złomem w rejestrach vat w programach ksiegowych?

Należy utworzyć dodatkowe rejestry VAT: dla sprzedaży: typ: SPRZEDAŻ rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca dla zakupu: typ: ZAKUP rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Należy tez określic sposób rozliczenia vat naleznego i naliczonego


Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Mechanizm podzielonej płatności w Aplikacji Ramzes

Zobacz rozliczenie rozrachunku metodą podzielonej płatności oraz księgowanie faktury opłaconej tą metodą. Przejdź do dokumentu w formacie pdf.


SaldeoSMART Asystent biura

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Asystent księgowego

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Ekspert

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Ekspert - dla firm

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Komunikacja z klientem

Jak działa opcja 'widoczność dokumentów' w module komunikacji z klientem

1. "od razu po dodaniu dokumentu" - dokumenty są widoczne na liście w panelu firmy od razu po jego dodaniu 2. "XX dni po wprowadzeniu rozliczenia" - dokumenty są widoczne na liście w panelu firmy po upływie podanej liczby dni od momentu ich zatwierdzenia w zakładce Rozliczenie>Zbiorcze i wybraniu opcji "Komplet" w kolumnie Księgowo...

więcej

Dlaczego SaldeoPulpit nie wysyła zeskanowanych dokumentów do Bufora w SaldeoSMART

W przypadku problemów z odbiorem zeskanowanych faktur w SaldeoSMART należy sprawdzić ustawienia SaldeoPulpit. Powodem takiego problemu może być wyłączenie "Monitorowania folderu" w ustawieniach SaldeoPulpit. W celu zmiany ustawień klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę SaldeoPulpit - znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu (w sąsiedztwie zegara). Następnie klikamy "Usta...

więcej

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART lokalnie dla BR

Jak rozbić jeden dokument na kilka pozycji w SaldeoSMART?

Od wersji 15.54.10 udostępniliśmy obsługę importu z SaldeoSMART do PKPiR w Aplikacji Ramzes pozycji przyporządkowanych do różnych kolumn księgi, a znajdujących się na jednym dokumencie. Analogiczną obsługę dokumentów w pełnej księgowości umożliwiamy od wersji 15.54.11 (z tą różnicą, że używamy różnych wzorów księgowań).
W praktyce wykorzystanie f...

więcej

Jak podzielić kwoty na dodatkowe rejestry VAT (w podsumowaniu dokumentu) dla integracji z Aplikacją Ramzes

W SaldeoSMART Odczyt dokumentów zintegrowanym z Ramzes PKPiR istnieje możliwość podziału kwot na różne rejestry VAT. Poniżej omawiamy uruchomienie tej funkcji dla nowo zakładanej firmy oraz dla podmiotu już wcześniej wyeksportowanego do SaldeoSMART. AKTYWOWANIE NOWYCH REJESTRÓW: Nowa firma
Podczas dodawania nowej firmy z Ap...

więcej

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART lokalnie dla firm

Zeskanowane dokumenty nie są przesyłane do SaldeoSMART

W przypadku gdy po zeskanowaniu dokumentów nie są one przesyłane automatycznie do buforu SaldeoSMART sprawdzamy czy jest uruchomiona aplikacja Saldeo Pulpit służaca do monitorowania i wysyłki zeskanowanych dokumentów. Prawidłowo uruchomiona apliakcja na pasku zadań ma kolor niebieski. Jeżeli apliakcja jest uruchomiona a kolor ikony jest czerwony sprawdzamy: 1. czy jesteśmy za...

więcej

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART lokalnie dla korporacji

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Moja Firma Lokalna

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Moja Firma Online

Czy Saldeo odczytuje ręcznie wypisane faktury?

Ręcznie wypisane dokumenty nie są odczytywane. Jeśli jednak znajdują się na nich pieczątki z danymi, wtedy Saldeo ma możliwośc pobrania z nich informacji.


Jak importować fakturę wystawioną do paragonu (FP) z Saldeo do Ramzesa?

Jeżeli mamy dodany w Saldeo wymiar "Oznaczenia JPK" wystarczy podczas weryfikacji doumentu wybrać z jego listy kod "FP" i następnie zapisać weryfikowany dokument.


Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Moja Firma Plus Online

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Obieg dokumentów

Jak rozbić jeden dokument na kilka pozycji w SaldeoSMART?

Od wersji 15.54.10 udostępniliśmy obsługę importu z SaldeoSMART do PKPiR w Aplikacji Ramzes pozycji przyporządkowanych do różnych kolumn księgi, a znajdujących się na jednym dokumencie. Analogiczną obsługę dokumentów w pełnej księgowości umożliwiamy od wersji 15.54.11 (z tą różnicą, że używamy różnych wzorów księgowań).
W praktyce wykorzystanie f...

więcej

Zeskanowane dokumenty nie są przesyłane do SaldeoSMART

W przypadku gdy po zeskanowaniu dokumentów nie są one przesyłane automatycznie do buforu SaldeoSMART sprawdzamy czy jest uruchomiona aplikacja Saldeo Pulpit służaca do monitorowania i wysyłki zeskanowanych dokumentów. Prawidłowo uruchomiona apliakcja na pasku zadań ma kolor niebieski. Jeżeli apliakcja jest uruchomiona a kolor ikony jest czerwony sprawdzamy: 1. czy jesteśmy za...

więcej

Jak importować fakturę wystawioną do paragonu (FP) z Saldeo do Ramzesa?

Jeżeli mamy dodany w Saldeo wymiar "Oznaczenia JPK" wystarczy podczas weryfikacji doumentu wybrać z jego listy kod "FP" i następnie zapisać weryfikowany dokument.


Zeskanowane dokumenty nie wysyłają się do Saldeo po aktualizacji Saldeo Pulpit

Po aktualizacji aplikacji Saldoe Pulpit, zdarza się, że opcja "Monitorowanie folderu" odznacza się. Należy ją ponownie zaznaczyć i zapisać zmiany.


Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Odczyt dokumentów

Jak aktywować Panel klienta SaldeoSMART

Aktywacja Panelu klienta odbywa się po stronie biura rachunkowego na jego koncie w Odczycie dokumentów. W tym celu należy: zalogować się na konto administracyjne, przejść do zakładki "Firma" i sprawdzić, czy klient (któremu chcemy dać dostęp) w kolumnie e-mail/telefon posiada wpisany prawidłowy adres e-mail, jeżeli e-mail jest wpisany, wystar...

więcej

Jak wygenerować zestawienie przelewów z SaldeoSmart

Opis wygenerowania przelewu w formie elektronicznej znajduję się w pliku: Generowanie_elektronicznych_przelewow.pdf.


Jak ma wyglądać przykładowa praca w SaldeoSmart

Opis przykładowego modelu pracy znajduję się w pliku: Przykladowe_modele_pracy.pdf


O czym warto pamiętać podczas pierwszego kontaktu i pracy w SaldeoSmart

O czym warto pamiętać podczas pracy na SaldeoSMART: jak_pracowac_krok_po_kroku.pdf


Jak prawidłowo i najefektywniej skanować dokumenty jedno i wieli stronicowe

Opis jak ma wyglądać prawidłowe skanowanie znajduję się w pliku: Jak_skanowac_dokumenty.pdf i też w pliku jak_optymalnie_skanowac_dok.pdf


Jak ręcznie dodać dokumenty do SaldeoSmart

Opis metod dodawania plików znajduje się w pliku: Reczne_dodawanie_dokumentu.pdf


Jak zainstalować i skonfigurować SaldeoPulpit

Opis instalacji i konfiguracji SaldeoPulpit znajduję się w pliku: Pulpit_instalacja_i_konfiguracja.pdf


Czy można w SaldeoSmart szybko wygenerować plik do zapłaty za faktury?

Opis jak można szybko wygenerować płatność za faktury znajduję się w pliku: szybki_platosci_za_fak.pdf


Jak wygląda eksport do programów księgowych ?

Opis eksportu do programu księgowo znajduję się w pliku: Wysylanie_dok_do_ksiegowania.pdf


Jak rozbić jeden dokument na kilka pozycji w SaldeoSMART?

Od wersji 15.54.10 udostępniliśmy obsługę importu z SaldeoSMART do PKPiR w Aplikacji Ramzes pozycji przyporządkowanych do różnych kolumn księgi, a znajdujących się na jednym dokumencie. Analogiczną obsługę dokumentów w pełnej księgowości umożliwiamy od wersji 15.54.11 (z tą różnicą, że używamy różnych wzorów księgowań).
W praktyce wykorzystanie f...

więcej

Jak działa opcja 'widoczność dokumentów' w module komunikacji z klientem

1. "od razu po dodaniu dokumentu" - dokumenty są widoczne na liście w panelu firmy od razu po jego dodaniu 2. "XX dni po wprowadzeniu rozliczenia" - dokumenty są widoczne na liście w panelu firmy po upływie podanej liczby dni od momentu ich zatwierdzenia w zakładce Rozliczenie>Zbiorcze i wybraniu opcji "Komplet" w kolumnie Księgowo...

więcej

Jak należy skanować faktury jednostronne składające się z kilku stron

Podczas skanowania należy położyć na początku białą kartkę, następnie za białą kartką ułożyć strony faktury i na końcu ponownie wstawić białą kartkę.


Nie można przesłać odczytanych dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes PKPiR

Jeżeli dla integracji SaldeoSMART z AP Ramzes PKPiR nie pojawia się możliwosć wysyłki dokumentów do programu należy sprawdzić w zakładce Parametry>Ustawienia integracji kosztów czy opcja "Sprawdzanie poprawności wysyłanego dokumentu" nie jest zaznaczona na "Tak". Jeśli jest, zmieniamy opcję na "Nie" i zapisujemy.


Zeskanowane dokumenty nie są przesyłane do SaldeoSMART

W przypadku gdy po zeskanowaniu dokumentów nie są one przesyłane automatycznie do buforu SaldeoSMART sprawdzamy czy jest uruchomiona aplikacja Saldeo Pulpit służaca do monitorowania i wysyłki zeskanowanych dokumentów. Prawidłowo uruchomiona apliakcja na pasku zadań ma kolor niebieski. Jeżeli apliakcja jest uruchomiona a kolor ikony jest czerwony sprawdzamy: 1. czy jesteśmy za...

więcej

Jak ustawić odczytywanie samych kwot brutto z dokumentów nievatowców w SaldeoSMART

Aby ustawić automatyczne odczytywnie kwot brutto z dokumentów u nievatowców należy: - Przejść do zakładki "Lista firm" - Przy firmie która jest nirvarowcem w kolumnie "Akcje" wybieramy opcję "Konfiguracja aplikacji SaldeoSMART" - W konfiguracji szukamy opcji "Kwoty z odczytanych dokumentów ustawiaj jako wartość rac...

więcej

Jak importować fakturę wystawioną do paragonu (FP) z Saldeo do Ramzesa?

Jeżeli mamy dodany w Saldeo wymiar "Oznaczenia JPK" wystarczy podczas weryfikacji doumentu wybrać z jego listy kod "FP" i następnie zapisać weryfikowany dokument.


Zeskanowane dokumenty nie wysyłają się do Saldeo po aktualizacji Saldeo Pulpit

Po aktualizacji aplikacji Saldoe Pulpit, zdarza się, że opcja "Monitorowanie folderu" odznacza się. Należy ją ponownie zaznaczyć i zapisać zmiany.


Jak podzielić kwoty na dodatkowe rejestry VAT (w podsumowaniu dokumentu) dla integracji z Aplikacją Ramzes

W SaldeoSMART Odczyt dokumentów zintegrowanym z Ramzes PKPiR istnieje możliwość podziału kwot na różne rejestry VAT. Poniżej omawiamy uruchomienie tej funkcji dla nowo zakładanej firmy oraz dla podmiotu już wcześniej wyeksportowanego do SaldeoSMART. AKTYWOWANIE NOWYCH REJESTRÓW: Nowa firma
Podczas dodawania nowej firmy z Ap...

więcej

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Odczyt dokumentów dla firm

Jak podzielić kwoty na dodatkowe rejestry VAT (w podsumowaniu dokumentu) dla integracji z Aplikacją Ramzes

W SaldeoSMART Odczyt dokumentów zintegrowanym z Ramzes PKPiR istnieje możliwość podziału kwot na różne rejestry VAT. Poniżej omawiamy uruchomienie tej funkcji dla nowo zakładanej firmy oraz dla podmiotu już wcześniej wyeksportowanego do SaldeoSMART. AKTYWOWANIE NOWYCH REJESTRÓW: Nowa firma
Podczas dodawania nowej firmy z Ap...

więcej

Dlaczego SaldeoPulpit nie wysyła zeskanowanych dokumentów do Bufora w SaldeoSMART

W przypadku problemów z odbiorem zeskanowanych faktur w SaldeoSMART należy sprawdzić ustawienia SaldeoPulpit. Powodem takiego problemu może być wyłączenie "Monitorowania folderu" w ustawieniach SaldeoPulpit. W celu zmiany ustawień klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę SaldeoPulpit - znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu (w sąsiedztwie zegara). Następnie klikamy "Usta...

więcej

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Specjalista

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SaldeoSMART Specjalista - dla firm

Po aktualizacji Javy aplikacja Saldeo Pulpit po uruchomieniu pokazuje wyświetla błąd 'A JNI error has occured' i nie uruchamia się

Od wersji 5 Saldeo Pulpit wymaga Javy w wersji 11. Instalator Saldeo Pulpit zawiera w sobie stosowny plik i jeżeli, w trakcie instalacji, okaże się, że aktualizacja Javy jest wymagana, to nastąpi to automatycznie. Wraz ze zmianą wymagań co do minimalnej wersji zmianie uległa również sama Java. Od tego momentu Saldeo Pulpit działa na programie o nazwie Adopt OpenJDK. Jeżeli jednak zdarzy si...

więcej

SPRZEDAŻ

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Jak wprowadzić poprawnie własny numer konta bankowego?

Będąc w Administratorze wybieramy kolejno: Ustawienia ⇒ Parametry firmy ⇒ Opcje ⇒ Dodaj bank W polu "szukaj" wpisujemy nr. kierunkowy banku (pomijamy dwie pierwsze cyfry z numeru konta i wpisujemy kolejnych osiem). Następnie po wciśnięciu "Enter" w polu nr. rachunku wpisujemy resztę ciągu cyfr (16). Po zaakceptowaniu klawiszem "Enter" dwi...

więcej

W jaki sposób można ustawić numerację ręczną dokumentów?

Będąc w Administratorze wybieramy kolejno: Adminsitrator ⇒ Autoryzacja dostępu ⇒ Konfiguracja ⇒ Ręczna numeracja dokumentów Zaznaczamy i zapisujemy.


Czy można aktywować Ramzes Magazyn przy jednoczesnym korzystaniu z Ramzes Sprzedaż?

Nie. Aktywacja programu magazynowego zablokuje nieodwracalnie program Sprzedaż.


W jaki sposób można ustawić podzielność jednostki miar?

W celu ustawienia: czy jednostka jest podzielna, będąc w programie wybieramy kolejno: Kartoteki ⇒Jednostki miar ⇒ Zaznaczamy daną jednostkę ⇒ Popraw ⇒ Zaznaczamy " Jednostka jest podzielna" Następnie udajemy się do Administratora w celu określenia do ilu miejs po przecinku mają być podzielne jednostki miar: Administrator ⇒Autoryzacja dos...

więcej

Co to jest prefiks faktury sprzedaży?

Prefiks faktuty sprzedaży jest to fragment numeracji faktury znajdujący się przed numerem dokumentu. np.: FV/1244/2010 Ustawiamy go (będąc w programie) wybierając kolejno : Opcje systemu ⇒Parametry firmy


Gdzie konfigurujemy dane naszej firmy wyświetlane jako 'sprzedawca'?

Dane naszej firmy drukowane na dokumentach jako "Sprzedawca" konfigurujemy będąc w Administratorze: Ustawienia ⇒ Parametry firmy


Czy można skasować wystawioną fakturę?

Nie. W systemie można fakturę anulować, jednakże Faktura Anulowana to również dokument, co za tym idzie nie można wystawić kolejnej faktury o tym samym numerze, jak również nie można jej modyfikować ani korygować.


Co to jest Faktura Anulowana?

Faktura Anulowana to dokument świadczący o anulowaniu transakcji handlowej. W systemie rezerwuje numer, co w rezultacie nie daje możliwości wstawienia w to miejsce innej faktury. Ponadto takiego dokumentu nie można korygować ani modyfikować, nie jest on również widoczny w rejestrze sprzedaży.


Jak utworzyć archiwum i wysłać do Serwisu?

UWAGA! Opcje tworzenia i wysyłania archiwum dostępne są wyłącznie Administratorowi (należy się na niego zalogować uruchamiając Aplikację) i wykonuje się je z panelu Administrator. Aby wysłać bazę/archiwum danych do działu technicznego należy skorzystać z funkcji „Kontakt z serwisem” dostępnej w menu Narzędzia -> Kontakt z serwisem. Po jej uruchomieniu ukaże się nam formatka, w ...

więcej

Jak wyłączyć aktywowany przez pomyłkę moduł Magazyn (wykupiono Sprzedaż)?

Aplikacja informuje, że aktywacja magazynu wyłącza całkowicie program Sprzedaż. W takim przypadku tylko i wyłącznie może serwisant aktywować ponownie program Sprzedaż.


Jak zwiększyć ilość wpisywanych znaków w polu nazwa usługi na f-rze VAT? Świadczę wyłącznie usługi, które muszą być często opisywane ok. 100 znakami

Do tego służy opis, w którym bez problemu zmieścimy 100znaków, a nawet i więcej.


Jak ustawić kolejny numer faktury, tak aby narastały od zadanego numeru?

W tym celu należu ustawić ręczną numerację dokumentów i podać numer właściwy podczas wystawiania dokumentu. Po takiej operacji program zapamięta kolejność i przy następnym dokumencie sam zaproponuje kolejny numer. Wówczas można powrócić do ustawienia automatycznej numeracji.


Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Czy mozna ustawić numerację faktur od dowolnego numeru np 156?

Aby ustawić numerację faktur od dowolnego numeru np. 156, należy:

 • uruchomić moduł Administrator będąc zalogowanym na prawach Administratora
 • wybrać menu "Administrator -> 3. aut...

  więcej

Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak zmienić miejsca po przecinku?

Aby przygotować program do obsługi sprzedaży / zakupu towarów w jednostakch podzielnych należy skonfigurować uprawnienia użytkownika Aplikacji poprzez uruchomienie formatki dostępnej w menu Administratora: "Administrator / Autoryzacja dostępu użytkowników". Następnie wskazujemy program, użytkownika i uruchamiamy klawisz „konfiguracja”. W otrzymanym ok...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Sprzedaż w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność „przełączania się” pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy ...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


SPRZEDAŻ biznes

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Sprzedaż w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność „przełączania się” pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy ...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


Sprzedaż Handlowcy

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Sprzedaż w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność „przełączania się” pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy ...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


Sprzedaż Medyk

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Sprzedaż w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność „przełączania się” pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy ...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


SPRZEDAŻ plus

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Jak obsłużyć plik JPK_VAT w Aplikacji Ramzes od 1 października 2020 r.

Opis funkcji zamieszczamy w oddzielny dokumencie. Kliknij, aby go otworzyć.


 Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru prezentującego obsługę JPK_VAT w Aplikacji Ramzes (obowiązującego za okres od 01.10.2020r.)

więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Sprzedaż w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność „przełączania się” pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy ...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


Sprzedaż Transport

Jak rozpocząć pracę na programie?

 1. ZAINSTALUJ PROGRAM

  Jeżeli nie otrzymałeś go na płycie, pobierz go z naszej strony: www.auratech.pl/po-zakupie-aplikacji-ramzes

  więcej

Czy można zmienić walutę, nie wystawiając faktury walutowej? Jeśli tak, jak to zrobić?

Walutę można zawsze zmienić w zakładce "Kartoteki". Najpierw ustalamy walutę, a potem po jakim kursie ma być.


Czym się różni sufix, prefix od maski dokumentów?

Sufix, prefix służy do tzw. sztywnego ustalenia własnego rodzaju numeracji dokumentu np. sufix Faktura, Prefix /2012, numer wygląda tak: Faktura/NumerDokumentu/2012. W masce dokumentów program z automatu nadaje aktualny dzień, miesiąc i rok: NumerDokumentu/Dzień/Miesiąc/Rok czyli 1/02/03/2012


Jak zapisywać dokumenty do PDF w Windows XP?

Należy zainstalować modyfikacje programu AP RAMZES. W czasie instalacji modyfikacji aplikacji program informuje nas o możliwości zapisywania plików do PDF. (funkcja tylko dla użytkowników WindowsXP) Jeżeli użytkownik ma Winodwsa XP pobiera pdfCreatora w czasie modyfikacji. Jeżeli po zrobieniu modyfikacji program dalej nie zapisuje do PDF, należy dodać PostScript drukarkę z Windowsa. ...

więcej

czy korektę faktury można poprawić

Witam, nie ma możliwości poprawienia korekty sprzedaży i też zakupu


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacje klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do programu, który chcemy zaktualizować i wybrać z menu formatkę "Rejestracja programu" dostępną w menu -> Opcje Systemu -> ...

więcej

Jak wydrukować z programu Ramzes raport dobowy mając podłączoną drukarkę fiskalną?

Raport dobowy można wydrukować z poziomu Aplikacji Ramzes, wchodząc w zakładkę "Fiskalne / Raport fiskalne". Jednakże zalecamy uruchamianie wydruku z samego urządzenia fiskalnego (dostępnego z menu kasy / drukarki).


Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wydruk tekstowy (na igłówkach) w Aplikacji Ramzes? Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>


Jak poprawnie uruchomić Ramzes Sprzedaż w nowym roku?

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać otwierając program w nowym roku, to świadomość, czy definitywnie zakończyliśmy pracę w starym roku, czy może jednak będziemy chcieli wystawić fakturę z datą wsteczną. Biorąc pod uwagę pracochłonność „przełączania się” pomiędzy latami (bo jest to oczywiście możliwie), zachęcamy do całkowitego zamknięcia pracy w starym roku, zanim zaczniemy ...

więcej

Jak usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury?

Aby usunąć napis ORYGINAŁ / KOPIA z nagłówka faktury, należy: Zalogować się do Administratora na prawach Admina. Wybrać menu Administrator -> 3. autoryzacja dostępu użytkowników (obraz nr 1). W polu "Nazwa programu", wybrać z listy modułów program, którego ustawnienia mają dotyczyć (obraz nr 2). Ustawić kursor na użytkowniku, kt&o...

więcej

Dlaczego nie można podłączyć drukarki Posnet Temo do Aplikacji Ramzes?

Drukarka Posnet Temo może współpracować z systemem sprzedażowym w oparciu o dwa protokoły: termal lub posnet. Aplikacja Ramzes wykorzystuje protokół thermal i ten należy wskazać w urządzeniu fiskalnym.


SuperAdmin

Lokalizacja biblioteki kryptograficznej

Możliwe jest również użycie własnej biblioteki kryptograficznej Najczęściej jest to lokalizacja: {C:} Program Files > CryptoTech > CryptoCard > CCPkiP11.dll albo {C:} WINDOWS > system32 > CCPkiP11.dll Zapewnia, to że nie nastąpi konflikt pomiedzy biblioteką dostarczaną przez Ramzes Sp. z o.o. a biblioteką, która była dost...

więcej

Dla Certum: {C:} Windows > system32 > cryptoCertum3PKCS.dll


Jaki format podpisu należy wybrać wysyłając e-Deklarację ?

Wysyłając e-Deklaracje należy wybrać format XadES. Od wersji 16.55.09 niezależnie od zaznaczenia wysyłka jest w formacie XadES.


W jaki sposób po wykupieniu usługi e-modyfikacji wprowadzić kody rejestracyjne?

Po wykupieniu e-Modyfikacji klient otrzymuje kody rejestracyjne, uprawniające do pobierania modyfikacji w danym roku kalendarzowym. Kod najlepiej jest wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. Aby wprowadzić nowy kod rejestracyjny należy wejść do SuperAdmina Menu programu | Edycja -> Rejestracja programu. Najszybszym sposobem rejestracji programu jest reje...

więcej

Jak wprowadzić modyfikację do programu?

Modyfikacje do pobrania znajdują się na stronie - http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne.
Zaleca się wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Procedura wprowadzenia modyfikacji: Otwórz stronę: http://www.ramzes.pl/uslugi/modyfikacje/modyfikacje-aktualne . Wybierz jeden z dwóch sposobów pobierania modyfikacji: poprzez...

więcej

Jak ustawić zapamiętywanie szerokość i kolejność kolumn w Aplikacji Ramzes?

Aby program zapamiętywał ustawienia należy ustawić takie polecenie w konfiguracji użytkowników. W tym celu należy wejść do Administratora, następnie w menu 'Administrator -> Użytkownicy systemu' wybrać operatora i uruchomić klawisz 'Konfiguracja'. W otwartym tym sposobem oknie należy zaznaczyć 'zapamiętuj szerokość i kolejność' w sekcji 'Ustawienia kolumn w programach'. Należy pamiętać,...

więcej

Jak uruchomić wysyłanie e-maili z Centrum e-mail z Aplikacji Ramzes?

Opis uruchomienia i obsługi Centrum e-mail znajdą Państwo w załączonym pliku pdf.


Jak wykluczyć Aplikację Ramzes z plików skanowanych przez systemy antywirusowe?

Opis procedury wyłączenia Aplikacji Ramzes ze skanowania przez najpopularniejsze antywirusy znajdą Państwo w pliku pdf dostępnym tutaj >>>
Ramzes-OnLine
Czy wiesz, że ...

drukuj do góry
TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x